เกี่ยวกับเรากุ๊กไก่แทรเวล  เปิดดำเนินการตั้งแต่ ปี 2535 นโยบายของเราคือการจัดทัวร์ให้ลูกค้าพึงพอใจที่สุด เราให้ความสำคัญทั้งบริการก่อนการขายและหลังการขายและที่สำคัญที่สุดคือการบริการ ในระหว่างการท่องเที่ยว เพราะเราต้องการให้ท่านกลับมาใช้บริการของเราอีกในอนาคต และ เราตระหนักดีว่า เมื่อท่านซื้อทัวร์แล้วท่านต้องการความสะดวกสบาย ตามความเหมาะสมของราคาทัวร์นั้น 
 

image