เวียดนาม เวียดนาม เวียดนาม เวียดนาม เวียดนาม เวียดนาม เวียดนาม เวียดนาม เวียดนาม เวียดนาม เวียดนาม เวียดนาม เวียดนาม เวียดนาม
ซินจ่าว เวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม โปรแกรม ทัวร์เวียดนาม VN041 ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม เหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม เหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา
ทัวร์เวียดนาม เหนือ ฮานอย - ฮาลอง - ซาปา
5 วัน 4 คืน บิน ไป+กลับ โดย Qatar Airways (QR)
  กำหนดการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม เหนือ
03 - 07 ธันวาคม 58 ราคา 16,900 บาท รวมทุกอย่าง
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์เวียดนาม เพิ่ม ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม เหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ทัวร์เวียดนาม โปรแกรม ทัวร์เวียดนาม VN042 ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม เหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม เหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา
ทัวร์เวียดนาม เหนือ ฮานอย - ฮาลอง - ซาปา
5 วัน 4 คืน บิน ไป+กลับ โดย Jetstar (BL)
  กำหนดการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม เหนือ
21 - 25 ตุลาคม 58 ราคา 15,900 บาท รวมทุกอย่าง
03 - 07 ธันวาคม 58 ราคา 15,900 บาท รวมทุกอย่าง
31ธ.ค. - 04 มกราคม 59 ราคา 17,900 บาท รวมทุกอย่าง
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์เวียดนาม เพิ่ม ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม เหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ทัวร์เวียดนาม โปรแกรม ทัวร์เวียดนาม VN043 ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม เหนือ ฮานอย ซาปา
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม เหนือ ฮานอย ซาปา
ทัวร์เวียดนาม เหนือ ฮานอย - ซาปา
4 วัน 3 คืน บิน ไป+กลับ โดย Jetstar (BL)
  กำหนดการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม เหนือ
22 - 25 ตุลาคม 58 ราคา 12,900 บาท รวมทุกอย่าง
04 - 07 ธันวาคม 58 ราคา 12,900 บาท รวมทุกอย่าง
31ธ.ค. - 03 มกราคม 59 ราคา 14,900 บาท รวมทุกอย่าง
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์เวียดนาม เพิ่ม ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม เหนือ ฮานอย ซาปา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ทัวร์เวียดนาม   โปรแกรม ทัวร์เวียดนาม VN051 ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม เหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ ฮาลองบก
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม เหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ ฮาลองบก
ทัวร์เวียดนาม เหนือ ฮานอย - ฮาลอง - นิงบิงห์ (ฮาลองบก)
4 วัน 3 คืน
บิน ไป+กลับ โดย Jetstar (BL)
 

กำหนดการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม เหนือ
22 - 25 ตุลาคม 58 ราคา 12,900 บาท รวมทุกอย่าง
04 - 07 ธันวาคม 58 ราคา 12,900 บาท รวมทุกอย่าง
31ธ.ค. - 03 มกราคม 59 ราคา 14,900 บาท รวมทุกอย่าง

อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์เวียดนาม เพิ่ม ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม เหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ ฮาลองบก
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ทัวร์เวียดนาม โปรแกรม ทัวร์เวียดนาม VN012
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม กลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน กระเช้าบาน่าฮิล Bana hills

ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน เที่ยว 2 มรดกโลก นั่งกระเช้าบาน่าฮิล(Bana hills)
6 วัน 5 คืน เดินทางรถโค้ชปรับอากาศ พัก 4 ดาว อาหารภัตตาคาร
 

กำหนดการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม กลาง
28 พ.ค. - 02 มิ.ย. 58 ราคา 7,900 บาท รวมทุกอย่าง โรงแรม 4 ดาว
29 ก.ค. - 03 ส.ค. 58 ราคา 7,900 บาท รวมทุกอย่าง โรงแรม 4 ดาว
22 - 27 ตุลาคม 58 ราคา 7,900 บาท รวมทุกอย่าง โรงแรม 4 ดาว
04 - 09 ธันวาคม 58 ราคา 7,900 บาท รวมทุกอย่าง โรงแรม 4 ดาว
30 ธ.ค. - 04 ม.ค. 59 ราคา 7,900 บาท รวมทุกอย่าง โรงแรม 4 ดาว

พิเศษ เมนูอาหารทะเล สำหรับ ทัวร์เวียดนาม กลาง
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์เวียดนาม เพิ่ม ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม กลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน กระเช้าบาน่าฮิล Bana hills
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ทัวร์เวียดนาม โปรแกรม ทัวร์เวียดนาม VN013
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม กลาง และ เที่ยวเวียดนาม เหนือ ถ้ำฟองญ่า เว้ ดานัง ฮอยอัน
ทัวร์เวียดนาม ถ้ำฟองญ่า - เว้ - ดานัง - ฮอยอัน เที่ยว 3 มรดกโลก
6 วัน 5 คืน เดินทางรถโค้ชปรับอากาศ พัก 4 ดาว อาหารภัตตาคาร
 

ทัวร์เวียดนาม กลาง พร้อม ทัวร์เวียดนาม เหนือ
- ถ้ำฟองญ่า
"อุทยานแห่งชาติฟองญ่า-แก๋บ่าง" (Phong Nha-Ke Bang National Park) คืออีกหนึ่งจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวี่น่ามาเยือนมากแห่งหนึ่งของประเทศเวียดนาม เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติและทางธรรีวิทยาที่มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่ยุคน้ำแข็ง หรือประมาณ 400 ล้านปี) นั่นจึงส่งผลให้อุทยานแห่งนี้มีภูมิประเทศแบบหินปูนที่เก่าแก่ที่สุดในเอเซีย

กำหนดการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม เหนือ กลาง
รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์เวียดนาม เพิ่ม ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม กลาง และ เที่ยวเวียดนาม เหนือ ถ้ำฟองญ่า เว้ ดานัง ฮอยอัน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ทัวร์เวียดนาม โปรแกรม ทัวร์เวียดนาม VN01
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม กลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน
ทัวร์เวียดนาม เว้ - ดานัง - ฮอยอัน เที่ยวเวียดนาม กลาง 2 มรดกโลก
6 วัน 5 คืน เดินทางรถโค้ชปรับอากาศ พัก 4 ดาว เที่ยวครบ อาหารภัตตาคาร
  กำหนดการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม กลาง

28 พ.ค. - 02 มิ.ย. 58 ราคา 7,900 บาท รวมทุกอย่าง โรงแรม 4 ดาว
29 ก.ค. - 03 ส.ค. 58 ราคา 7,900 บาท รวมทุกอย่าง โรงแรม 4 ดาว
22 - 27 ตุลาคม 58 ราคา 7,900 บาท รวมทุกอย่าง โรงแรม 4 ดาว
04 - 09 ธันวาคม 58 ราคา 7,900 บาท รวมทุกอย่าง โรงแรม 4 ดาว
30 ธ.ค. - 04 ม.ค. 59 ราคา 7,900 บาท รวมทุกอย่าง โรงแรม 4 ดาว
พิเศษ เมนูอาหารทะเล สำหรับ ทัวร์เวียดนาม กลาง
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์เวียดนาม เพิ่ม ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม กลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ทัวร์เวียดนาม โปรแกรม ทัวร์เวียดนาม VN011
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม กลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม กลาง - เว้ - ดานัง - ฮอยอัน เที่ยว 2 มรดกโลก
6 วัน 5 คืน เดินทางรถโค้ชปรับอากาศ
 

กำหนดการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม กลาง

28 พ.ค. - 02 มิ.ย. 58 ราคา 6,700 บาท รวมทุกอย่าง โรงแรม 3 ดาว
29 ก.ค. - 03 ส.ค. 58 ราคา 6,700 บาท รวมทุกอย่าง โรงแรม 3 ดาว
22 - 27 ตุลาคม 58 ราคา 6,700 บาท รวมทุกอย่าง โรงแรม 3 ดาว
04 - 09 ธันวาคม 58 ราคา 6,700 บาท รวมทุกอย่าง โรงแรม 3 ดาว
30 ธ.ค. - 04 ม.ค. 59 ราคา 6,700 บาท รวมทุกอย่าง โรงแรม 3 ดาว

พิเศษ เมนูอาหารทะเล สำหรับ ทัวร์เวียดนาม กลาง

อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์เวียดนาม เพิ่ม ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม กลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ทัวร์เวียดนาม โปรแกรม ทัวร์เวียดนาม VN02
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม เหนือ ฮานอย ฮาลอง
ทัวร์เวียดนาม เหนือ ฮานอย - ฮาลอง
3 วัน 2 คืน บิน ไป+กลับ โดย Qatar Airways (QR)
กำหนดการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม เหนือ
รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม
 
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์เวียดนาม เพิ่มทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม เหนือ ฮานอย ฮาลอง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ทัวร์เวียดนาม   โปรแกรม ทัวร์เวียดนาม VN03
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม เหนือ จีน ฮานอย ฮาลอง หนานหนิง กุ้ยหลิน
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง-หนานหนิง -กุ้ยหลิน (เวียดนามเหนือ - จีน)
เที่ยว 2 ประเทศ 7 วัน 6 คืน ไป+กลับ โดย Thai Air Asia (FD)
กำหนดการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม เหนือ
รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม
 
 
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์เวียดนาม เพิ่มทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม เหนือ จีน ฮานอย ฮาลอง หนานหนิง กุ้ยหลิน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  โปรแกรม ทัวร์เวียดนาม VN04
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม เหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงบิงห์ ฮาลองบก
ทัวร์เวียดนาม เหนือ ฮานอย - ฮาลอง - ซาปา - นิงบิงห์ (ฮาลองบก)
5 วัน 4 คืน บิน ไป+กลับ โดย Thai Air Asia (FD)
  โปรแกรมนี้ เรียกว่า เที่ยว ครบสูตร เวียดนามเหนือ เที่ยวครบทุกที่ในเวียดนามเหนือ

กำหนดการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม เหนือ
รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม

 
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์เวียดนาม เพิ่มทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม เหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงบิงห์ ฮาลองบก
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ทัวร์เวียดนาม   โปรแกรม ทัวร์เวียดนาม VN05
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม เหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ ฮาลองบก
ทัวร์เวียดนาม เหนือ ฮานอย - ฮาลอง - นิงบิงห์ (ฮาลองบก)
3 วัน 2 คืน
บิน ไป+กลับ โดย Thai Air Asia (FD)
  โปรแกรมนี้สำหรับท่านที่มีเวลาน้อย แต่เที่ยวได้มากที่สุดในเวลา 3 วัน

กำหนดการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม เหนือ
รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม

 
ฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม ชมการแสดงและเพลงพื้นเมืองที่ไพเราะยิ่ง
ฮาลอง ล่องเรือชมอ่าวที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก
นิงบิงห์ หรือที่รู้จักกันในนาม "ฮาลองบก" ชมทิวทัศน์อันงดงาม เขียวขจ และบรรยากาศล่องเรือพายในทุ่งนาข้าว ซึ่งสองข้างทางโอบล้อมด้วยภูเขาหินปู
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์เวียดนาม เพิ่มทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม เหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ ฮาลองบก
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ทัวร์เวียดนาม   โปรแกรม ทัวร์เวียดนาม VN06
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม เหนือ ฮานอย ฮาลอง
ทัวร์เวียดนาม เหนือ กทม. - เวียดนามเหนือ - ฮานอย - ฮาลอง
3 วัน 2 คืน   โดยเครื่องบิน ไป+กลับ T
hai Air Asia (FD)
  กำหนดการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม เหนือ
รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม
 
ฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม ชมการแสดงและเพลงพื้นเมืองที่ไพเราะยิ่ง
ฮาลอง ล่องเรือชมอ่าวที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก


อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์เวียดนาม เพิ่มทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม เหนือ ฮานอย ฮาลอง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ทัวร์เวียดนาม   โปรแกรม ทัวร์เวียดนาม VN07
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม เหนือ ฮานอย ฮาลอง เวียดนาม กลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน เวียดนาม ใต้ อุโมงค์กูจิ
ทัวร์เวียดนาม ทั้งประเทศ เวียดนามเหนือ เวียดนามกลาง เวียดนามใต้
6 วัน 5 คืน เดินทางโดยเครื่อง
  กำหนดการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม เหนือ
รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม เหนือ กลาง ใต้
 
เวียดนามทั้งประเทศเป็นการไปท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ของเวียดนาม ทั้งหมด คือ เวียดนามเหนือ-เวียดนามกลาง-เวียดนามใต้ เรียกว่าไปทริปนี้แล้วอาจไม่ต้องไปเที่ยวเวียดนามอีกเลย
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์เวียดนาม เพิ่มทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม เหนือ ฮานอย ฮาลอง เวียดนาม กลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน เวียดนาม ใต้ อุโมงค์กูจิ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ทัวร์เวียดนาม   โปรแกรม ทัวร์เวียดนาม VN08
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม เหนือ ฮานอย ฮาลอง เวียดนาม ใต้ อุโมงค์กูจี
ทัวร์เวียดนาม กทม. - เวียดนามเหนือ - เวียดนามใต้
4 วัน 3 คืน  โดย ทางเครื่องบินไป+กลับ
  กำหนดการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม เหนือ ใต้
รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม เหนือ ใต้
 
  อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์เวียดนาม เพิ่มทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม เหนือ ฮานอย ฮาลอง เวียดนาม ใต้ อุโมงค์กูจี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ทัวร์เวียดนาม   โปรแกรม ทัวร์เวียดนาม VN09
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม กลาง ดาลัด เวียดนาม ใต้ อุโมงค์กูจี
ทัวร์เวียดนาม กทม. - เวียดนามใต้ - นครโฮจิมินห์ - อุโมงค์กูจี - ดาลัด
4 วัน 3 คืน  ไป+กลับ โดยเครื่องบิน T
hai Air Asia (FD)
  กำหนดการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม กลาง ใต้
รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม กลาง ใต้
 
นครโฮจิมินห (Ho Chi Minh) อดีตเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ไปสัมผัสบรรยากาศ ของความเป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรอาศัยอยู่มากมายและยวดยานพาหนะที่ หนาแน่นและอาคารบ้านเรือนสไตล์ฝรั่งเศส ชมอดีตทำเนียบประธานาธิบดีที่ เคยใช้เป็นกองบัญชาการ เลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกจากตลาดพื้นเมืองเบนทาห์
เมืองดาลัด (Dalat) หรือ ยาตรัง ดินแดนแห่งความรักผลิบาน เป็นเมืองที่แสนโรแมนติก ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น หุบเขาแห่งความรัก สัมผัสบรรยากาศที่แสนโรแมนติก โอบล้อมไปด้วยขุนเขา แมกไม้นานาพันธุ์ และทะเลสาบ ด้วยเนินเขาเขียวขจีที่สลับซับซ้อน ทะเลสาบในสายหมอกบางๆ และป่าสนอันหอมกรุ่น ดาลัดได้ชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โรแมนติคที่สุดในเวียดนาม แวดล้อมไปด้วยป่าเขา ไร่กาแฟและสวน ได้รับการเรียกขานให้เป็น “เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิชั่วนิรันดร์” ในฤดูร้อนอุณหภูมิในตัวเมืองดาลัดจะอยู่ระหว่าง 15-24 องศาเท่านั้น
  อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์เวียดนาม เพิ่มทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม กลาง ดาลัด เวียดนาม ใต้ อุโมงค์กูจี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ทัวร์เวียดนาม   โปรแกรม ทัวร์เวียดนาม VN10
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม ใต้ โฮจิมินห์  อุโมงค์กูจี
ทัวร์เวียดนาม กทม. - เวียดนามใต้ - นครโฮจิมินห์ - อุโมงค์กูจี -
3วัน 2คืน  ไป+กลับ โดยเครื่องบิน T
hai Air Asia (FD)
  กำหนดการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม ใต้
รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม ใต้
 
นครโฮจิมินห (Ho Chi Minh) อดีตเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ไปสัมผัสบรรยากาศ ของความเป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรอาศัยอยู่มากมายและยวดยานพาหนะที่ หนาแน่นและอาคารบ้านเรือนสไตล์ฝรั่งเศส ชมอดีตทำเนียบประธานาธิบดีที่ เคยใช้เป็นกองบัญชาการ เลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกจากตลาดพื้นเมืองเบนทาห์
  อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์เวียดนาม เพิ่มทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม ใต้ โฮจิมินห์  อุโมงค์กูจี
ประเทศเวียดนาม เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม ท่องเที่ยวเวียดนาม เดินทางเวียดนาม ข้อมูลเวียดนาม โรงแรมเวียดนาม ร้านอาหารเวียดนามเวียดนามเหนือ เวียดนามกลาง เวียดนามใต้ เวียดนามทั้งประเทศ ทัวร์ประเทศเวียดนาม ท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม ข้อมูลประเทศเวียดนาม เวียดนาม
กุ๊กไก่ แทรเวล
เลขที่ 3/323 หมู่ที่ 11 หมู่บ้าน บ้านแก้ววิลล่า2 ถ. ลาดพร้าว-วังหิน แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กทม. 10230
โทร 02 578 6281ถึง 3, 02 942 0516 แฟกซ์ 02 578 6054

Email : info@kookaitravel.com
Line Id : KOOKAITRAVE
L (ใช้ รับ ส่ง เอกสารเท่านั้น)

Copyright © 2003 KookaiTravel.com. All rights reserved.