ซินจ่าว เวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม โปรแกรม ทัวร์เวียดนาม VN012
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม กลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน กระเช้าบาน่าฮิล Bana hills

ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน เที่ยว 2 มรดกโลก นั่งกระเช้าบาน่าฮิล(Bana hills)
6 วัน 5 คืน เดินทางรถโค้ชปรับอากาศ พัก 4 ดาว อาหารภัตตาคาร
 

กำหนดการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม กลาง
15 - 20 กรกฎาคม 59 ราคา 8,400 บาท รวมทุกอย่าง โรงแรม 4 ดาว

11 - 16 สิงหาคม 59 ราคา 8,400 บาท รวมทุกอย่าง โรงแรม 4 ดาว
21 - 26 ตุลาคม 59 ราคา 8,400 บาท รวมทุกอย่าง โรงแรม 4 ดาว
02 - 07 ธันวาคม 59 ราคา 8,400 บาท รวมทุกอย่าง โรงแรม 4 ดาว
30 ธ.ค.- 04 มกราคม 60 ราคา 8,400 บาท รวมทุกอย่าง โรงแรม 4 ดาว

พิเศษ เมนูอาหารทะเล สำหรับ ทัวร์เวียดนาม กลาง
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์เวียดนาม เพิ่ม ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม กลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน กระเช้าบาน่าฮิล Bana hills
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ทัวร์เวียดนาม โปรแกรม ทัวร์เวียดนาม VN01
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม กลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน
ทัวร์เวียดนาม เว้ - ดานัง - ฮอยอัน เที่ยวเวียดนาม กลาง 2 มรดกโลก
6 วัน 5 คืน เดินทางรถโค้ชปรับอากาศ พัก 4 ดาว เที่ยวครบ อาหารภัตตาคาร
  กำหนดการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม กลาง
15 - 20 กรกฎาคม 59 ราคา 7,900 บาท รวมทุกอย่าง โรงแรม 4 ดาว
11 - 16 สิงหาคม 59 ราคา 7,900 บาท รวมทุกอย่าง โรงแรม 4 ดาว
21 - 26 ตุลาคม 59 ราคา 7,900 บาท รวมทุกอย่าง โรงแรม 4 ดาว
02 - 07 ธันวาคม 59 ราคา 7,900 บาท รวมทุกอย่าง โรงแรม 4 ดาว
30 ธ.ค.- 04 มกราคม 60 ราคา 7,900 บาท รวมทุกอย่าง โรงแรม 4 ดาว
พิเศษ เมนูอาหารทะเล สำหรับ ทัวร์เวียดนาม กลาง
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์เวียดนาม เพิ่ม ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม กลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ทัวร์เวียดนาม โปรแกรม ทัวร์เวียดนาม VN011
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม กลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม กลาง - เว้ - ดานัง - ฮอยอัน เที่ยว 2 มรดกโลก
6 วัน 5 คืน เดินทางรถโค้ชปรับอากาศ
 

กำหนดการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม กลาง
15 - 20 กรกฎาคม 59 ราคา 6,700 บาท รวมทุกอย่าง โรงแรม 3 ดาว
11 - 16 สิงหาคม 59 ราคา 6,700 บาท รวมทุกอย่าง โรงแรม 3 ดาว
21 - 26 ตุลาคม 59 ราคา 6,700 บาท รวมทุกอย่าง โรงแรม 3 ดาว
02 - 07 ธันวาคม 59 ราคา 6,700 บาท รวมทุกอย่าง โรงแรม 3 ดาว
30 ธ.ค.- 04 มกราคม 60 ราคา 6,700 บาท รวมทุกอย่าง โรงแรม 3 ดาว

พิเศษ เมนูอาหารทะเล สำหรับ ทัวร์เวียดนาม กลาง
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์เวียดนาม เพิ่ม ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม กลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ทัวร์เวียดนาม โปรแกรม ทัวร์เวียดนาม VN042 ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม เหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม เหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา
ทัวร์เวียดนาม เหนือ ฮานอย - ฮาลอง - ซาปา
5 วัน 4 คืน บิน ไป+กลับ โดย Jetstar (BL)
  กำหนดการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม เหนือ
03 - 07 ธันวาคม 59 ราคา 16,900 บาท รวมทุกอย่าง
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์เวียดนาม เพิ่ม ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม เหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ทัวร์เวียดนาม โปรแกรม ทัวร์เวียดนาม VN043 ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม เหนือ ฮานอย ซาปา
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม เหนือ ฮานอย ซาปา
ทัวร์เวียดนาม เหนือ ฮานอย - ซาปา
4 วัน 3 คืน บิน ไป+กลับ โดย Jetstar (BL)
  กำหนดการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม เหนือ
03 - 06 ธันวาคม 59 ราคา 14,900 บาท รวมทุกอย่าง
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์เวียดนาม เพิ่ม ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม เหนือ ฮานอย ซาปา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ทัวร์เวียดนาม โปรแกรม ทัวร์เวียดนาม VN0131
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม กลาง และ เที่ยวเวียดนาม เหนือ ถ้ำฟองญ่า เว้ ดานัง ฮอยอัน
ทัวร์เวียดนาม ถ้ำฟองญ่า - เว้ - ฮอยอัน - หมี่เซิน เที่ยวครบ 4 มรดกโลก นั่งกระเข้าบาน่าฮิล(Bana hills) 7 วัน 6 คืน เดินทางรถโค้ชปรับอากาศ พัก 3 ดาว อาหารภัตตาคาร
 

กำหนดการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม
30 ธ.ค.- 04 มกราคม 60 ราคา 9,990 บาท รวมทุกอย่าง โรงแรม 3 ดาว

ทัวร์เวียดนาม กลาง เที่ยวครบ 4 มรดกโลก

- ถ้ำฟองยา ใน อุทยานแห่งชาติฟองญา ซึ่งได้รับรองให้เป็นมรดกโลก UNESCO   ร่วมสัมผัส
แม่น้ำใต้ดินที่ยาวที่สุดในโลก
- เมืองเว้ พระราชวังเว้ วังจักรพรรดิเก่า UNESCO ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก 2ครั้ง
- เมืองฮอยอัน UNESCO ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม
- ปราสาทหมี่เซิน สร้างด้วยศิลปะจามโบราณ UNESCO ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์เวียดนาม เพิ่ม ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม กลาง และ เที่ยวเวียดนาม เหนือ ถ้ำฟองญ่า เว้ ดานัง ฮอยอัน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ทัวร์เวียดนาม โปรแกรม ทัวร์เวียดนาม VN013
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม กลาง และ เที่ยวเวียดนาม เหนือ ถ้ำฟองญ่า เว้ ดานัง ฮอยอัน
ทัวร์เวียดนาม ถ้ำฟองญ่า - เว้ - ดานัง - ฮอยอัน เที่ยว 3 มรดกโลก
6 วัน 5 คืน เดินทางรถโค้ชปรับอากาศ พัก 4 ดาว อาหารภัตตาคาร
 

ทัวร์เวียดนาม กลาง พร้อม ทัวร์เวียดนาม เหนือ
- ถ้ำฟองญ่า
"อุทยานแห่งชาติฟองญ่า-แก๋บ่าง" (Phong Nha-Ke Bang National Park) คืออีกหนึ่งจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวี่น่ามาเยือนมากแห่งหนึ่งของประเทศเวียดนาม เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติและทางธรรีวิทยาที่มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่ยุคน้ำแข็ง หรือประมาณ 400 ล้านปี) นั่นจึงส่งผลให้อุทยานแห่งนี้มีภูมิประเทศแบบหินปูนที่เก่าแก่ที่สุดในเอเซีย

กำหนดการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม เหนือ กลาง
รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์เวียดนาม เพิ่ม ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม กลาง และ เที่ยวเวียดนาม เหนือ ถ้ำฟองญ่า เว้ ดานัง ฮอยอัน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ทัวร์เวียดนาม โปรแกรม ทัวร์เวียดนาม VN02
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม เหนือ ฮานอย ฮาลอง
ทัวร์เวียดนาม เหนือ ฮานอย - ฮาลอง
3 วัน 2 คืน บิน ไป+กลับ โดย Qatar Airways (QR)
กำหนดการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม เหนือ
รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์เวียดนาม เพิ่มทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม เหนือ ฮานอย ฮาลอง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ทัวร์เวียดนาม   โปรแกรม ทัวร์เวียดนาม VN03
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม เหนือ จีน ฮานอย ฮาลอง หนานหนิง กุ้ยหลิน
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย-ฮาลอง-หนานหนิง -กุ้ยหลิน (เวียดนามเหนือ - จีน)
เที่ยว 2 ประเทศ 7 วัน 6 คืน ไป+กลับ โดย Thai Air Asia (FD)
กำหนดการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม เหนือ
รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม
 
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์เวียดนาม เพิ่มทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม เหนือ จีน ฮานอย ฮาลอง หนานหนิง กุ้ยหลิน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  โปรแกรม ทัวร์เวียดนาม VN04
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม เหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงบิงห์ ฮาลองบก
ทัวร์เวียดนาม เหนือ ฮานอย - ฮาลอง - ซาปา - นิงบิงห์ (ฮาลองบก)
5 วัน 4 คืน บิน ไป+กลับ โดย Thai Air Asia (FD)
  โปรแกรมนี้ เรียกว่า เที่ยว ครบสูตร เวียดนามเหนือ เที่ยวครบทุกที่ในเวียดนามเหนือ

กำหนดการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม เหนือ
รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม

อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์เวียดนาม เพิ่มทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม เหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงบิงห์ ฮาลองบก
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ทัวร์เวียดนาม   โปรแกรม ทัวร์เวียดนาม VN05
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม เหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ ฮาลองบก
ทัวร์เวียดนาม เหนือ ฮานอย - ฮาลอง - นิงบิงห์ (ฮาลองบก)
3 วัน 2 คืน
บิน ไป+กลับ โดย Thai Air Asia (FD)
  โปรแกรมนี้สำหรับท่านที่มีเวลาน้อย แต่เที่ยวได้มากที่สุดในเวลา 3 วัน

กำหนดการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม เหนือ
รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม

ฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม ชมการแสดงและเพลงพื้นเมืองที่ไพเราะยิ่ง
ฮาลอง ล่องเรือชมอ่าวที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก
นิงบิงห์ หรือที่รู้จักกันในนาม "ฮาลองบก" ชมทิวทัศน์อันงดงาม เขียวขจ และบรรยากาศล่องเรือพายในทุ่งนาข้าว ซึ่งสองข้างทางโอบล้อมด้วยภูเขาหินปู
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์เวียดนาม เพิ่มทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม เหนือ ฮานอย ฮาลอง นิงบิงห์ ฮาลองบก
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ทัวร์เวียดนาม   โปรแกรม ทัวร์เวียดนาม VN06
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม เหนือ ฮานอย ฮาลอง
ทัวร์เวียดนาม เหนือ กทม. - เวียดนามเหนือ - ฮานอย - ฮาลอง
3 วัน 2 คืน   โดยเครื่องบิน ไป+กลับ T
hai Air Asia (FD)
  กำหนดการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม เหนือ
รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม
ฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม ชมการแสดงและเพลงพื้นเมืองที่ไพเราะยิ่ง
ฮาลอง ล่องเรือชมอ่าวที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก


อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์เวียดนาม เพิ่มทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม เหนือ ฮานอย ฮาลอง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ทัวร์เวียดนาม   โปรแกรม ทัวร์เวียดนาม VN07
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม เหนือ ฮานอย ฮาลอง เวียดนาม กลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน เวียดนาม ใต้ อุโมงค์กูจิ
ทัวร์เวียดนาม ทั้งประเทศ เวียดนามเหนือ เวียดนามกลาง เวียดนามใต้
6 วัน 5 คืน เดินทางโดยเครื่อง
  กำหนดการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม เหนือ
รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม เหนือ กลาง ใต้
เวียดนามทั้งประเทศเป็นการไปท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ของเวียดนาม ทั้งหมด คือ เวียดนามเหนือ-เวียดนามกลาง-เวียดนามใต้ เรียกว่าไปทริปนี้แล้วอาจไม่ต้องไปเที่ยวเวียดนามอีกเลย
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์เวียดนาม เพิ่มทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม เหนือ ฮานอย ฮาลอง เวียดนาม กลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน เวียดนาม ใต้ อุโมงค์กูจิ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ทัวร์เวียดนาม   โปรแกรม ทัวร์เวียดนาม VN08
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม เหนือ ฮานอย ฮาลอง เวียดนาม ใต้ อุโมงค์กูจี
ทัวร์เวียดนาม กทม. - เวียดนามเหนือ - เวียดนามใต้
4 วัน 3 คืน  โดย ทางเครื่องบินไป+กลับ
  กำหนดการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม เหนือ ใต้
รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม เหนือ ใต้
 
  อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์เวียดนาม เพิ่มทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม เหนือ ฮานอย ฮาลอง เวียดนาม ใต้ อุโมงค์กูจี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ทัวร์เวียดนาม   โปรแกรม ทัวร์เวียดนาม VN09
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม กลาง ดาลัด เวียดนาม ใต้ อุโมงค์กูจี
ทัวร์เวียดนาม กทม. - เวียดนามใต้ - นครโฮจิมินห์ - อุโมงค์กูจี - ดาลัด
4 วัน 3 คืน  ไป+กลับ โดยเครื่องบิน T
hai Air Asia (FD)
  กำหนดการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม กลาง ใต้
รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม กลาง ใต้
นครโฮจิมินห (Ho Chi Minh) อดีตเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ไปสัมผัสบรรยากาศ ของความเป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรอาศัยอยู่มากมายและยวดยานพาหนะที่ หนาแน่นและอาคารบ้านเรือนสไตล์ฝรั่งเศส ชมอดีตทำเนียบประธานาธิบดีที่ เคยใช้เป็นกองบัญชาการ เลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกจากตลาดพื้นเมืองเบนทาห์
เมืองดาลัด (Dalat) หรือ ยาตรัง ดินแดนแห่งความรักผลิบาน เป็นเมืองที่แสนโรแมนติก ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น หุบเขาแห่งความรัก สัมผัสบรรยากาศที่แสนโรแมนติก โอบล้อมไปด้วยขุนเขา แมกไม้นานาพันธุ์ และทะเลสาบ ด้วยเนินเขาเขียวขจีที่สลับซับซ้อน ทะเลสาบในสายหมอกบางๆ และป่าสนอันหอมกรุ่น ดาลัดได้ชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โรแมนติคที่สุดในเวียดนาม แวดล้อมไปด้วยป่าเขา ไร่กาแฟและสวน ได้รับการเรียกขานให้เป็น “เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิชั่วนิรันดร์” ในฤดูร้อนอุณหภูมิในตัวเมืองดาลัดจะอยู่ระหว่าง 15-24 องศาเท่านั้น
  อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์เวียดนาม เพิ่มทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม กลาง ดาลัด เวียดนาม ใต้ อุโมงค์กูจี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ทัวร์เวียดนาม   โปรแกรม ทัวร์เวียดนาม VN10
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม ใต้ โฮจิมินห์  อุโมงค์กูจี
ทัวร์เวียดนาม กทม. - เวียดนามใต้ - นครโฮจิมินห์ - อุโมงค์กูจี -
3วัน 2คืน  ไป+กลับ โดยเครื่องบิน T
hai Air Asia (FD)
  กำหนดการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม ใต้
รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง ทัวร์เวียดนาม ใต้
นครโฮจิมินห (Ho Chi Minh) อดีตเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ไปสัมผัสบรรยากาศ ของความเป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรอาศัยอยู่มากมายและยวดยานพาหนะที่ หนาแน่นและอาคารบ้านเรือนสไตล์ฝรั่งเศส ชมอดีตทำเนียบประธานาธิบดีที่ เคยใช้เป็นกองบัญชาการ เลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกจากตลาดพื้นเมืองเบนทาห์
  อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์เวียดนาม เพิ่มทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม ใต้ โฮจิมินห์  อุโมงค์กูจี
ประเทศเวียดนาม เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม ท่องเที่ยวเวียดนาม เดินทางเวียดนาม ข้อมูลเวียดนาม โรงแรมเวียดนาม ร้านอาหารเวียดนามเวียดนามเหนือ เวียดนามกลาง เวียดนามใต้ เวียดนามทั้งประเทศ ทัวร์ประเทศเวียดนาม ท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม ข้อมูลประเทศเวียดนาม เวียดนาม
กุ๊กไก่ แทรเวล
เลขที่ 3/323 หมู่ที่ 11 หมู่บ้าน บ้านแก้ววิลล่า2 ถ. ลาดพร้าว-วังหิน แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กทม. 10230
โทร 02 578 6281ถึง 3, 02 942 0516 แฟกซ์ 02 578 6054

Email : info@kookaitravel.com
Line Id : KOOKAITRAVE
L (ใช้ รับ ส่ง เอกสารเท่านั้น)

Copyright © 2003 KookaiTravel.com. All rights reserved.