เวียดนาม เวียดนาม เวียดนาม เวียดนาม เวียดนาม เวียดนาม เวียดนาม เวียดนาม เวียดนาม เวียดนาม เวียดนาม เวียดนาม เวียดนาม เวียดนาม
ซินจ่าว เวียดนาม
  โปรแกรม VN012
เวียดนาม-เว้-ดานัง-ฮอยอัน เที่ยว 2 มรดกโลก นั่งกระเช้าบาน่าฮิล(Bana hills)
6 วัน 5 คืน เดินทางรถโค้ชปรับอากาศ
พัก 4 ดาว อาหารภัตตาคาร
 
02 - 07 พฤษภาคม 57 ราคา 7,900 บาท รวมทุกอย่าง โรงแรม 4 ดาว
08 - 13 พฤษภาคม 57 ราคา 7,900 บาท รวมทุกอย่าง โรงแรม 4 ดาว
10 - 15 กรกฎาคม 57 ราคา 7,900 บาท รวมทุกอย่าง โรงแรม 4 ดาว

08 - 13 สิงหาคม 57 ราคา 7,900 บาท รวมทุกอย่าง โรงแรม 4 ดาว
22 - 27 ตุลาคม 57 ราคา 7,900 บาท รวมทุกอย่าง โรงแรม 4 ดาว
04 - 09 ธันวาคม 57 ราคา 7,900 บาท รวมทุกอย่าง โรงแรม 4 ดาว
30 ธ.ค. - 04 ม.ค. 58 ราคา 7,900 บาท รวมทุกอย่าง โรงแรม 4 ดาว
31 ธ.ค. - 05 ม.ค. 58 ราคา 7,900 บาท รวมทุกอย่าง โรงแรม 4 ดาว
พิเศษ เมนูอาหารทะเล

อ่านรายละเอียดโปรแกรม เพิ่ม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  โปรแกรม VN013
เวียดนามกลาง ถ้ำฟองญ่า-เว้-ดานัง-ฮอยอัน เที่ยว 3 มรดกโลก
6 วัน 5 คืน เดินทางรถโค้ชปรับอากาศ พัก 4 ดาว อาหารภัตตาคาร
 

ถ้ำฟองญ่า

"อุทยานแห่งชาติฟองญ่า-แก๋บ่าง" (Phong Nha-Ke Bang National Park) คืออีกหนึ่งจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวี่น่ามาเยือนมากแห่งหนึ่งของประเทศเวียดนาม เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติและทางธรรีวิทยาที่มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่ยุคน้ำแข็ง หรือประมาณ 400 ล้านปี) นั่นจึงส่งผลให้อุทยานแห่งนี้มีภูมิประเทศแบบหินปูนที่เก่าแก่ที่สุดในเอเซีย

รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง
แถมหมวกกุ๊กไก่ คลิกที่นี่เพื่อดูรูปหมวก
อ่านรายละเอียดโปรแกรม เพิ่ม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  โปรแกรม VN01
เวียดนาม-เว้-ดานัง-ฮอยอัน เที่ยว 2 มรดกโลก
6 วัน 5 คืน เดินทางรถโค้ชปรับอากาศ
พัก 4 ดาว เที่ยวครบ อาหารภัตตาคาร
  02 - 07 พฤษภาคม 57 ราคา 7,900 บาท รวมทุกอย่าง โรงแรม 4 ดาว
08 - 13 พฤษภาคม 57 ราคา 7,900 บาท รวมทุกอย่าง โรงแรม 4 ดาว
10 - 15 กรกฎาคม 57 ราคา 7,900 บาท รวมทุกอย่าง โรงแรม 4 ดาว

08 - 13 สิงหาคม 57 ราคา 7,900 บาท รวมทุกอย่าง โรงแรม 4 ดาว
22 - 27 ตุลาคม 57 ราคา 7,900 บาท รวมทุกอย่าง โรงแรม 4 ดาว
04 - 09 ธันวาคม 57 ราคา 7,900 บาท รวมทุกอย่าง โรงแรม 4 ดาว
30 ธ.ค. - 04 ม.ค. 58 ราคา 7,900 บาท รวมทุกอย่าง โรงแรม 4 ดาว
31 ธ.ค. - 05 ม.ค. 58 ราคา 7,900 บาท รวมทุกอย่าง โรงแรม 4 ดาว
พิเศษ เมนูอาหารทะเล
อ่านรายละเอียดโปรแกรม เพิ่ม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  โปรแกรม VN011
เวียดนาม-เว้-ดานัง-ฮอยอัน เที่ยว 2 มรดกโลก
6 วัน 5 คืน เดินทางรถโค้ชปรับอากาศ
 
02 - 07 พฤษภาคม 57 ราคา 6,700 บาท รวมทุกอย่าง โรงแรม 3 ดาว
08 - 13 พฤษภาคม 57 ราคา 6,700 บาท รวมทุกอย่าง โรงแรม 3 ดาว
10 - 15 กรกฎาคม 57 ราคา 6,700 บาท รวมทุกอย่าง โรงแรม 3 ดาว

08 - 13 สิงหาคม 57 ราคา 6,700 บาท รวมทุกอย่าง โรงแรม 3 ดาว
22 - 27 ตุลาคม 57 ราคา 6,700 บาท รวมทุกอย่าง โรงแรม 3 ดาว
04 - 09 ธันวาคม 57 ราคา 6,700 บาท รวมทุกอย่าง โรงแรม 3 ดาว
30 ธ.ค. - 04 ม.ค. 58 ราคา 6,700 บาท รวมทุกอย่าง โรงแรม 3 ดาว
31 ธ.ค. - 05 ม.ค. 58 ราคา 6,700 บาท รวมทุกอย่าง โรงแรม 3 ดาว
พิเศษ เมนูอาหารทะเล

อ่านรายละเอียดโปรแกรม เพิ่ม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  โปรแกรม VN02
ฮานอย - ฮาลอง
3 วัน 2 คืน บิน ไป+กลับ โดย Qatar Airways (QR)
รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง
แถมหมวกกุ๊กไก่ คลิกที่นี่เพื่อดูรูปหมวก
อ่านรายละเอียดโปรแกรม เพิ่ม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    โปรแกรม VN03
ฮานอย-ฮาลอง-หนานหนิง -กุ้ยหลิน (เวียดนามเหนือ - จีน)
เที่ยว 2 ประเทศ 7 วัน 6 คืน ไป+กลับ โดย Thai Air Asia (FD)
รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง
แถมหมวกกุ๊กไก่ คลิกที่นี่เพื่อดูรูปหมวก
 
อ่านรายละเอียดโปรแกรม เพิ่ม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  โปรแกรม VN04
ฮานอย - ฮาลอง - ซาปา - นิงบิงห์ (ฮาลองบก)
5 วัน 4 คืน บิน ไป+กลับ โดย Thai Air Asia (FD)
  โปรแกรมนี้ เรียกว่า เที่ยว ครบสูตร เวียดนามเหนือ เที่ยวครบทุกที่ในเวียดนามเหนือ

ราคาเพียง xx,xxx บาท รวมทุกอย่าง
รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง

แถมหมวกกุ๊กไก่ คลิกที่นี่เพื่อดูรูปหมวก
อ่านรายละเอียดโปรแกรม เพิ่ม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    โปรแกรม VN05
ฮานอย - ฮาลอง - นิงบิงห์ (ฮาลองบก)
3 วัน 2 คืน
บิน ไป+กลับ โดย Thai Air Asia (FD)
  โปรแกรมนี้สำหรับท่านที่มีเวลาน้อย แต่เที่ยวได้มากที่สุดในเวลา 3 วัน

ราคาเพียง --บาท รวมทุกอย่าง
รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง

แถมหมวกกุ๊กไก่ คลิกที่นี่เพื่อดูรูปหมวก
ฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม ชมการแสดงและเพลงพื้นเมืองที่ไพเราะยิ่ง
ฮาลอง ล่องเรือชมอ่าวที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก
นิงบิงห์ หรือที่รู้จักกันในนาม "ฮาลองบก" ชมทิวทัศน์อันงดงาม เขียวขจ และบรรยากาศล่องเรือพายในทุ่งนาข้าว ซึ่งสองข้างทางโอบล้อมด้วยภูเขาหินปู
อ่านรายละเอียดโปรแกรม เพิ่ม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    โปรแกรม VN06
กทม. - เวียดนามเหนือ - ฮานอย - ฮาลอง
3 วัน 2 คืน   โดยเครื่องบิน ไป+กลับ T
hai Air Asia (FD)
  โปรแกรมนี้ เที่ยวสบายๆ เวียดนามเหนือ
ราคาเพียง --- บาท รวมทุกอย่าง
รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง
แถมหมวกกุ๊กไก่ คลิกที่นี่เพื่อดูรูปหมวก
ฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม ชมการแสดงและเพลงพื้นเมืองที่ไพเราะยิ่ง
ฮาลอง ล่องเรือชมอ่าวที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก


อ่านรายละเอียดโปรแกรม เพิ่ม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    โปรแกรม VN07
ทัวร์เวียดนามทั้งประเทศ เวียดนามเหนือ เวียดนามกลาง เวียดนามใต้
6 วัน 5 คืน เดินทางโดยเครื่อง
  ราคาเพียงท่านละ xx,xxx บาท
รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง
แถมหมวกกุ๊กไก่ คลิกที่นี่เพื่อดูรูปหมวก
เวียดนามทั้งประเทศเป็นการไปท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ของเวียดนาม ทั้งหมด คือ เวียดนามเหนือ-เวียดนามกลาง-เวียดนามใต้ เรียกว่าไปทริปนี้แล้วอาจไม่ต้องไปเที่ยวเวียดนามอีกเลย
อ่านรายละเอียดโปรแกรม เพิ่ม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    โปรแกรม VN08
กทม. - เวียดนามเหนือ - เวียดนามใต้
4 วัน 3 คืน  โดย ทางเครื่องบินไป+กลับ
  รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง
แถมหมวกกุ๊กไก่ คลิกที่นี่เพื่อดูรูปหมวก
  อ่านรายละเอียดโปรแกรม เพิ่ม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    โปรแกรม VN09
ดาลัด หุบเขาแห่งรัก
กทม. - เวียดนามใต้ - นครโฮจิมินห์ - อุโมงค์กูจี - ดาลัด
4 วัน 3 คืน  ไป+กลับ โดยเครื่องบิน T
hai Air Asia (FD)
  รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง
แถมหมวกกุ๊กไก่ คลิกที่นี่เพื่อดูรูปหมวก
นครโฮจิมินห (Ho Chi Minh) อดีตเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ไปสัมผัสบรรยากาศ ของความเป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรอาศัยอยู่มากมายและยวดยานพาหนะที่ หนาแน่นและอาคารบ้านเรือนสไตล์ฝรั่งเศส ชมอดีตทำเนียบประธานาธิบดีที่ เคยใช้เป็นกองบัญชาการ เลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกจากตลาดพื้นเมืองเบนทาห์
เมืองดาลัด (Dalat) หรือ ยาตรัง ดินแดนแห่งความรักผลิบาน เป็นเมืองที่แสนโรแมนติก ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น หุบเขาแห่งความรัก สัมผัสบรรยากาศที่แสนโรแมนติก โอบล้อมไปด้วยขุนเขา แมกไม้นานาพันธุ์ และทะเลสาบ ด้วยเนินเขาเขียวขจีที่สลับซับซ้อน ทะเลสาบในสายหมอกบางๆ และป่าสนอันหอมกรุ่น ดาลัดได้ชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โรแมนติคที่สุดในเวียดนาม แวดล้อมไปด้วยป่าเขา ไร่กาแฟและสวน ได้รับการเรียกขานให้เป็น “เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิชั่วนิรันดร์” ในฤดูร้อนอุณหภูมิในตัวเมืองดาลัดจะอยู่ระหว่าง 15-24 องศาเท่านั้น
  อ่านรายละเอียดโปรแกรม เพิ่ม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    โปรแกรม VN10
กทม. - เวียดนามใต้ - นครโฮจิมินห์ - อุโมงค์กูจี -
3วัน 2คืน  ไป+กลับ โดยเครื่องบิน T
hai Air Asia (FD)
  รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง
แถมหมวกกุ๊กไก่ คลิกที่นี่เพื่อดูรูปหมวก
นครโฮจิมินห (Ho Chi Minh) อดีตเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ไปสัมผัสบรรยากาศ ของความเป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรอาศัยอยู่มากมายและยวดยานพาหนะที่ หนาแน่นและอาคารบ้านเรือนสไตล์ฝรั่งเศส ชมอดีตทำเนียบประธานาธิบดีที่ เคยใช้เป็นกองบัญชาการ เลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกจากตลาดพื้นเมืองเบนทาห์
  อ่านรายละเอียดโปรแกรม เพิ่ม
ประเทศเวียดนาม เวียดนาม ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม ท่องเที่ยวเวียดนาม เดินทางเวียดนาม ข้อมูลเวียดนาม โรงแรมเวียดนาม ร้านอาหารเวียดนามเวียดนามเหนือ เวียดนามกลาง เวียดนามใต้ เวียดนามทั้งประเทศ ทัวร์ประเทศเวียดนาม ท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม ข้อมูลประเทศเวียดนาม เวียดนาม
กุ๊กไก่ แทรเวล
เลขที่ 3/323 หมู่ที่ 11 หมู่บ้าน บ้านแก้ววิลล่า2 ถ. ลาดพร้าว-วังหิน แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กทม. 10230
โทร 02 578 6281ถึง 3, 02 942 0516 แฟกซ์ 02 578 6054

Email : info@kookaitravel.com
Line Id : KOOKAITRAVE
L (ใช้ รับ ส่ง เอกสารเท่านั้น)

Copyright © 2003 KookaiTravel.com. All rights reserved.