มิงกะลาบาร์ เมี้ยนม่า
    โปรแกรม MM06 (SUPER SHOCK 8999)
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง - หงสา - สิเรียม พัก VINTAGE LUXURY HOTEL 5 ดาว
2 วัน 1 คืน เดินทางโดยสายการบินนกแอร์ (DD)
  กำหนดการเดินทาง ทัวร์พม่า
7-8, 14-15, 26-27, 28-29 ต.ค. 58 ราคา 8,999 บาท พัก 5ดาว
2-3, 3-4, 4-5, 10-11, 11-12, 16-17, 17-18,18-19, 24-25 ,
    25-26, 30 พ.ย. - 1 ธ.ค.58
ราคา 8,999 บาท พัก 5ดาว
1-2, 2-3, 8-9, 15-16, 16-17, 21-22, 22-23, 23-24 ธ.ค. 58 ราคา 8,999 บาท พัก 5ดาว
*** ทัวร์พม่า พิเศษสุด
+ พักโรงแรมเรือ VINTAGE LUXURY HOTEL หรูหราระดับ 5 ดาว
+ สุดคุ้ม กินชาบูชิบุฟเฟ่ต์
+ สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา
+ สักการะวัดมหาเจดีย์ผู้ชนะสิบทิศ
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์พม่า เพิ่มทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    โปรแกรม MM161 (MMR04DD13900) ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินแขวน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินแขวน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง - หงสาวดี - สิเรียม - พระธาตุอินแขวน พักโรงแรมเรือหรู 5ดาว
3 วัน 2 คืน เดินทางโดยสายการบินนกแอร์ (DD)
  กำหนดการเดินทาง ทัวร์พม่า
2-4, 3-5, 10-12, 18-20 ต.ค. 58 ราคา 13,900 บาท พัก 5ดาว
22-24, 24-26 ต.ค. 58 ราคา 16,900 บาท พัก 5ดาว
29-31, 31 ต.ค. - 2 พ.ย. 58 ราคา 13,900 บาท พัก 5ดาว
5-7, 7-9, 8-10, 12-14, 13-15, 14-16, 20-22, 22-24, 27-29,
    28-30 ,29 พ.ย. - 1 ธ.ค. 58
ราคา 14,900 บาท พัก 5ดาว
3-5 ธ.ค. 58 ราคา 16,900 บาท พัก 5ดาว
4-6, 5-7, ธ.ค. 58 ราคา 17,900 บาท พัก 5ดาว

6-8 ธ.ค. 58 ราคา 16,900 บาท พัก 5ดาว
10-12 ธ.ค. 58 ราคา 17,900 บาท พัก 5ดาว
11-13, 12-14 ธ.ค. 58 ราคา 16,900 บาท พัก 5ดาว
13-15 ธ.ค. 58 ราคา 15,900 บาท พัก 5ดาว
17-19, 19-21, 20-22 ธ.ค. 58 ราคา 14,900 บาท พัก 5ดาว
24-26, 25-27 ธ.ค. 58 ราคา 15,900 บาท พัก 5ดาว
26-28 ธ.ค. 58 ราคา 16,900 บาท พัก 5ดาว
27-29 ธ.ค. 58 ราคา 15,900 บาท พัก 5ดาว
29-31 ธ.ค. 58 ราคา 16,900 บาท พัก 5ดาว
30 ธ.ค. - 1 ม.ค. 59, 31 ราคา 18,900 บาท พัก 5ดาว
31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 58 ราคา 18,900 บาท พัก 5ดาว
*** ทัวร์พม่า พิเศษสุด
พักโรงแรมเรือหรูหราระดับ 5 ดาว VINTAGE LUXURY HOTEL
สุดคุ้ม กินชาบูชิบุฟเฟ่ต์
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์พม่า เพิ่มทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินแขวน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    โปรแกรม MM162 (MMR04DD14900)
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินแขวน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง - หงสา - พระธาตุอินแขวน พัก 4ดาว
3 วัน 2 คืน เดินทางโดยสายการบินนกแอร์(DD)
  กำหนดการเดินทาง ทัวร์พม่า
2-4, 3-5, 9-11, 10-12, 16-18, 17-19,
   18-20 ต.ค. 58 ราคา14,900 บาท พัก 4ดาว
22-24 ต.ค. 58 ราคา 16,900 บาท พัก 4ดาว
23-25 ต.ค. 58 ราคา 18,900 บาท พัก 4ดาว
24-26 ต.ค. 58 ราคา 16,900 บาท พัก 4ดาว
29-31 , 31 ต.ค.- 2 พ.ย. 58 ราคา 14,900 บาท พัก 4ดาว

5-7, 6-8, 7-9, 12-14, 13-15, 14-16, 20-22,
    22-24, 27-29, 28-30 พ.ย. 58 ราคา 14,900 บาท พัก 4ดาว

29 พ.ย.- 1 ธ.ค. 58 ราคา 14,900 บาท พัก 4ดาว
3-5 ธ.ค. 58 ราคา 16,900 บาท พัก 4ดาว

4-6, 5-7 ธ.ค. 58 ราคา 17,900 บาท พัก 4ดาว
6-8 ธ.ค. 58 ราคา 16,900 บาท พัก 4ดาว

10-12 ธ.ค. 58 ราคา 17,900 บาท พัก 4ดาว
11-13, 12-14 ธ.ค. 58 ราคา 16,900 บาท พัก 4ดาว

13-15 ธ.ค. 58 ราคา 15,900 บาท พัก 4ดาว
17-19, 18-20, 19-21, 20-22 ธ.ค. 58 ราคา 14,900 บาท พัก 4ดาว
24-26, 25-27 ธ.ค. 58 ราคา 15,900 บาท พัก 4ดาว
26-28 ธ.ค. 58 ราคา 16,900 บาท พัก 4ดาว
27-29 ธ.ค. 58 ราคา 15,900 บาท พัก 4ดาว
29-31 ธ.ค. 58 ราคา 16,900 บาท พัก 4ดาว
30-31 ธ.ค. 58 ราคา 18,900 บาท พัก 4ดาว
31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 59 ราคา 18,900 บาท พัก 4ดาว
1-3 ม.ค. 59 ราคา 18,900 บาท พัก 4ดาว
2-4 ม.ค. 59 ราคา 17,900 บาท พัก 4ดาว
*** ทัวร์พม่า พิเศษสุด พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
Best Western Green Hill or Tawwin Garden Hotel
สุดคุ้ม กินชาบูชิบุฟเฟ่ต์
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์พม่า เพิ่มทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินแขวน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    โปรแกรม MM163 (MMR04DD15900) ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินแขวน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินแขวน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง - หงสา - พระธาตุอินแขวน พักหรู 5ดาว
3 วัน 2 คืน เดินทางโดยสายการบินนกแอร์(DD)
 

กำหนดการเดินทาง ทัวร์พม่า
2-4, 3-5, 9-11, 10-12, 16-18, 17-19 ต.ค.58 ราคา15,900บาท พัก 5ดาว
22-24, 24-26 ต.ค. 58 ราคา 17,900 บาท พัก 5ดาว
29-31 ต.ค. 58 ราคา 15,900 บาท พัก 5ดาว
31 ต.ค.- 2 พ.ย.58 ราคา 15,900 บาท พัก 5ดาว
5-7, 6-8, 8-10, 12-14, 13-15, 14-16, 15-17, 20-22, 21-23, 22-24,    27-29, 28-30, 29 พ.ย.- 1 ธ.ค. 58 ราคา 15,900 บาท พัก 5ดาว

3-5 ธ.ค. 58 ราคา 17,900 บาท พัก 5ดาว
4-6 ธ.ค. 58 ราคา 19,900 บาท พัก 5ดาว

5-7 ธ.ค. 58 ราคา 20,900 บาท พัก 5ดาว
6-8 ธ.ค. 58 ราคา 17,900 บาท พัก 5ดาว

10-12 ธ.ค. 58 ราคา 18,900 บาท พัก 5ดาว

11-13, 12-14 ธ.ค. 58 ราคา 17,900 บาท พัก 5ดาว
13-15, 17-19, 18-20, 19-21, 20-22, ธ.ค. 58 ราคา15,900บาท พัก 5ดาว
24-26, 25-27 ธ.ค. 58 ราคา 16,900 บาท พัก 5ดาว

26-28, 27-29, 29-31 ธ.ค. 58 ราคา17,900บาท พัก 5ดาว

*** ทัวร์พม่า พิเศษสุด
พักโรงแรมระดับ 5 ดาวNOVOTEL YANGON MAX
สุดคุ้ม กินชาบูชิบุฟเฟ่ต์
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์พม่า เพิ่มทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินแขวน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    โปรแกรม MM131 (MMR048M14900) ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินแขวน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินแขวน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง - หงสา - สิเรียม - พระธาตุอินแขวน พักโรงแรมเรือหรูระดับ 5ดาว
3 วัน 2 คืน เดินทางโดยสายการบิน
เมียนมาร์แอร์เวย์(8M)
  กำหนดการเดินทาง ทัวร์พม่า
2-4, 9-11, 16-18 ต.ค. 58 ราคา 14,900 บาท พัก 5ดาว
23-25 ต.ค. 58 ราคา 16.900 บาท พัก 5ดาว
30 ต.ค.-1 พ.ย. 58 ราคา 14,900 บาท พัก 5ดาว
6-8, 7-9, 13-15, 21-23, 28-30 พ.ย. 58 ราคา 13,900 บาท พัก 5ดาว
4-6, 5-7, 10-12, 11-13 ธ.ค. 58 ราคา 16,900 บาท พัก 5ดาว
18-20 ธ.ค. 58 ราคา 15,900 บาท พัก 5ดาว
25-27, 26-28 ธ.ค. 58 ราคา 15,900 บาท พัก Best Western
31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 59 ราคา 16,900 บาท พัก Best Western
*** ทัวร์พม่า พิเศษสุด
พักโรงแรมเรือ VINTAGE LUXURY HOTEL หรูหราระดับ 5 ดาว
สุดคุ้ม กินชาบูชิบุฟเฟ่ต์
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์พม่า เพิ่มทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินแขวน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    โปรแกรม MM132 (MMR048M15900) ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินแขวน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินแขวน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง - หงสาวดี - สิเรียม - พระธาตุอินแขวน พักโนโวเทล 5ดาว
3 วัน 2 คืน เดินทางโดยสายการ
บินเมียนมาร์แอร์เวย์ (8M)
  กำหนดการเดินทาง ทัวร์พม่า
2-4, 9-11, 16-18, 30 ต.ค. -1 พ.ย. 58 ราคา 15,900 บาท พัก 5ดาว
6-8, 7-9, 13-15, 21-23, 28-30 พ.ย. 58 ราคา 15,900 บาท พัก 5ดาว
4-6, 5-7 ธ.ค. 58 ราคา 18,900 บาท พัก 5ดาว
6-8 ธ.ค. 58 ราคา 17,900 บาท พัก 5ดาว
10-12, 11-13 ธ.ค. 58 ราคา 18,900 บาท พัก 5ดาว
18-20, 25-27, 26-28 ธ.ค. ราคา 17,900 บาท พัก 5ดาว
*** ทัวร์พม่า พิเศษสุด
พักโรงแรมNOVOTEL YANGON MAS หรูหราระดับ 5 ดาว
สุดคุ้ม กินชาบูชิบุฟเฟ่ต์
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์พม่า เพิ่มทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินแขวน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    โปรแกรม MM171 (MMR04PG16900) ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินแขวน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินแขวน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอินแขวน พักเรือ 5ดาว
3 วัน 2 คืน เดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์(PG)
  กำหนดการเดินทาง ทัวร์พม่า
2-4, 9-11, 16-18 ต.ค. 58 ราคา 16,900 บาท พักเรือ 5ดาว
23-25 ต.ค. 58 ราคา 19,900 บาท พักโรงแรม Best Western
30 ต.ค. - 01 พ.ย. 58 ราคา 16,900 บาท พักเรือ 5ดาว
6-8, 13-15, 20-22, 27-29 พ.ย. 58 ราคา 17,900 บาท พักเรือ 5ดาว
4-6 ธ.ค. 58 ราคา 16,900 บาท พักเรือ 5ดาว
5-7, 6-8, 10-12, 11-13, 18-20 ธ.ค. 58 ราคา 17,900 บาท พักเรือ 5ดาว
25-27 ธ.ค. 58 ราคา 18,900 บาท พักเรือ 5ดาว

30 ธ.ค.-1 ม.ค., 31 ธ.ค.-2 ม.ค., 1-3, 2-4 ม.ค. 59 ราคา 19,900 บาท พัก
    Best Western หรือ Tawwin Garden
*** ทัวร์พม่า พิเศษสุด
พักโรงแรมเรือ VINTAGE LUXURY HOTEL หรูหราระดับ 5 ดาว
สุดคุ้ม กินชาบูชิบุฟเฟ่ต์
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์พม่า เพิ่มทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินแขวน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    โปรแกรม MM172 (MMR04PG16900) ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินแขวน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินแขวน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอินแขวน พัก 4ดาว+
3 วัน 2 คืน เดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์(PG)
  กำหนดการเดินทาง ทัวร์พม่า
2-4, 9-11, 16-18 ต.ค. 58 ราคา 16,900 บาท พัก 4ดาว+
23-25 ต.ค. 58 ราคา 19,900 บาท พัก 4ดาว+
30 ต.ค. - 01 พ.ย. 58 ราคา 16,900 บาท พัก 4ดาว+
6-8, 13-15, 20-22, 27-29 พ.ย. 58 ราคา 17,900 บาท พัก 4ดาว+
4-6 ธ.ค. 58 ราคา 16,900 บาท พัก 4ดาว+
5-7, 6-8, 10-12, 11-13, 18-20 ธ.ค. 58 ราคา 17,900 บาท พัก 4ดาว+
25-27 ธ.ค. 58 ราคา 19,900 บาท พัก 4ดาว+

30 ธ.ค. - 1 ม.ค. 59, 31 ธ.ค.-2 ม.ค. 59 ราคา 19,900 บาท พัก 4ดาว+
1-3, 2-4 ม.ค. 59 ราคา 19,900 บาท พัก 4ดาว+
*** ทัวร์พม่า พิเศษสุด
พักโรงแรมBest Western Green Hill or Tawwin Garden 4 ดาว+
สุดคุ้ม กินชาบูชิบุฟเฟ่ต์
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์พม่า เพิ่มทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินแขวน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    โปรแกรม MM173 (MMR04PG17900)
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินแขวน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอินแขวน พัก 5ดาว
3 วัน 2 คืน เดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์(PG)
  กำหนดการเดินทาง ทัวร์พม่า
2-4, 9-11, 16-18 ต.ค. 58 ราคา 17,900 บาท พัก 5ดาว
23-25 ต.ค. 58 ราคา 20,900 บาท พัก 5ดาว
30 ต.ค. - 01 พ.ย. 58 ราคา 18,900 บาท พัก 5ดาว
6-8, 13-15, 20-22, 27-29 พ.ย. 58 ราคา 18,900 บาท พัก 5ดาว
4-6 ธ.ค. 58 ราคา 18,900 บาท พัก 5ดาว
5-7 ธ.ค. 58 ราคา 19,900 บาท พัก 5ดาว
6-8, 10-12, 11-13, 18-20 ธ.ค. 58 ราคา 18,900 บาท พัก 5ดาว

25-27 ธ.ค. 58 ราคา 20,900 บาท พัก 5ดาว
*** ทัวร์พม่า พิเศษสุด
พักโรงแรม NOVOTEL YANGON MAX หรูหราระดับ 5 ดาว
สุดคุ้ม กินชาบูชิบุฟเฟ่ต์
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์พม่า เพิ่มทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินแขวน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  โปรแกรม MM18 (MMR03PG15900)
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ - สกายน์ - อังวะ - มินกุง
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ - สกายน์ - อังวะ - มินกุง
3วัน 2คืน เดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์(PG)
  กำหนดการเดินทาง ทัวร์พม่า
2-4, 16-18, 23-25 ต.ค. 58 ราคา 16,900 บาท พัก 3ดาว
6-8, 13-15, 20-22 พ.ย. 58 ราคา 17,900 บาท พัก 3ดาว
5-7, 18-20, 25-27 ธ.ค. 58 ราคา 17,900 บาท พัก 3ดาว
*** ทัวร์พม่า พิเศษสุด
สุดคุ้ม กินชาบูชิบุฟเฟ่ต์
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์พม่า เพิ่มทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ - สกายน์ - อังวะ - มินกุง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    โปรแกรม MM01
แม่สาย - เชียงตุง - เมืองลา
5วัน 4คืน เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ
  รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง
--สัมผัส ลมหนาว ท่ามกลาง ธรรมชาติ และ ขุนเขาสลับซับซ้อน และ เยี่ยมชมชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งวัฒนธรรมประเพณี ของพี่น้องเผ่าไทย ทั้ง ไทยใหญ่ ไทยเขิน ไทยลื้อ อีกทั้งท่านจะได้ทานอาหารเลิศรส ทั้งภัตตาคารของไทยใหญ่ และ ภัตตาคารจีนยูนาน
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์พม่า เพิ่ม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  โปรแกรม MM03
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง - หงสาวดี - สิเรียม - พระธาตุอินแขวน - มัณฑะเลย์
6วัน 5คืน เดินทางโดยสายการไทยแอร์เอเชีย (FD)
  รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง
 
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์พม่า เพิ่ม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ะธาตุอินแขวน พัก 4ดาว+