มิงกะลาบาร์ เมี้ยนม่า
    โปรแกรม MM04
ย่างกุ้ง - หงสาวดี
2 วัน 1 คืน เดินทางโดยสายการไทยแอร์เอเชีย (FD)
  รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง
*** นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคล ณ ดินแดนแห่งพุทธศาสนา
*** ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร บุกเมืองหงสา ชมวังบุเรงนอง
*** ชมนาฏศิลป์ที่สวยงามของพม่า  
อ่านรายละเอียดโปรแกรม เพิ่ม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    โปรแกรม MM05
ย่างกุ้ง-หงสาวดี-สิเรียม-พระธาตุอินแขวน
3 วัน 2 คืน เดินทางโดยสายการไทยแอร์เอเชีย (FD)
  รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง
*** นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคล ณ ดินแดนแห่งพุทธศาสนา
*** ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร บุกเมืองหงสา ชมวังบุเรงนอง วัดชนไก่ ข้ามแม่น้ำสโตง
*** เที่ยวพระธาตุอินแขวน ดูความมหัศจรรย์ของเจดีย์ที่วางอยู่บนหน้าผาโดยไม่ตกลงมา
*** ลิ้มรสสลัดกุ้งมังกร อร่อยเด็ดกับเป็ดปักกิ่ง พร้อมชมนาฏศิลป์ที่สวยงามของพม่า  
อ่านรายละเอียดโปรแกรม เพิ่ม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    โปรแกรม MM02
ย่างกุ้ง-หงสาวดี-สิเรียม-พระธาตุอินแขวน
4 วัน 3 คืน เดินทางโดยสายการไทยแอร์เอเชีย (FD)
  รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง
*** นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคล ณ ดินแดนแห่งพุทธศาสนา
*** ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร บุกเมืองหงสา ชมวังบุเรงนอง วัดชนไก่ ข้ามแม่น้ำสโตง
*** เที่ยวพระธาตุอินแขวน ดูความมหัศจรรย์ของเจดีย์ที่วางอยู่บนหน้าผาโดยไม่ตกลงมา
*** ลิ้มรสสลัดกุ้งมังกร อร่อยเด็ดกับเป็ดปักกิ่ง พร้อมชมนาฏศิลป์ที่สวยงามของพม่า  
อ่านรายละเอียดโปรแกรม เพิ่ม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    โปรแกรม MM01
แม่สาย - เชียงตุง - เมืองลา
5วัน 4คืน เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ
  รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง
--สัมผัส ลมหนาว ท่ามกลาง ธรรมชาติ และ ขุนเขาสลับซับซ้อน และ เยี่ยมชมชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งวัฒนธรรมประเพณี ของพี่น้องเผ่าไทย ทั้ง ไทยใหญ่ ไทยเขิน ไทยลื้อ อีกทั้งท่านจะได้ทานอาหารเลิศรส ทั้งภัตตาคารของไทยใหญ่ และ ภัตตาคารจีนยูนาน
อ่านรายละเอียดโปรแกรม เพิ่ม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  โปรแกรม MM03
ย่างกุ้ง-หงสาวดี-สิเรียม-พระธาตุอินแขวน-มัณฑะเลย์
6วัน 5คืน เดินทางโดยสายการไทยแอร์เอเชีย (FD)
  รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง
*** นมัสการ 5 ปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพม่า

*** นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคล ณ ดินแดนแห่งพุทธศาสนา

*** ตามรอยสมเด็จพระนเรศวร บุกเมืองหงสา ชมวังบุเรงนอง วัดชนไก่ ข้ามแม่น้ำสโตง

*** นมัสการพระมหามุนี เมืองมัณฑะเลย์ ชมพิธีการล้างพระพักต์


***
พุกามได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งทะเลเจดีย์ หรือ ดินแดนแห่งเจดีย์สี่พันองค์


 
*** เที่ยวพระธาตุอินแขวน ดูความมหัศจรรย์ของเจดีย์ที่วางอยู่บนหน้าผาโดยไม่ตกลงมา

*** ลิ้มรสสลัดกุ้งมังกร อร่อยเด็ดกับเป็ดปักกิ่ง พร้อมชมนาฏศิลป์ที่สวยงามของพม่า
อ่านรายละเอียดโปรแกรม เพิ่ม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
กุ๊กไก่ แทรเวล
เลขที่ 3/323 หมู่ที่ 11 หมู่บ้าน บ้านแก้ววิลล่า2 ถ. ลาดพร้าว-วังหิน แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กทม. 10230
โทร 02 578 6281ถึง 3, 02 942 0516 แฟกซ์ 02 578 6054

Email : info@kookaitravel.com
Line Id : KOOKAITRAV
EL (ใช้ รับ ส่ง เอกสารเท่านั้น)

Copyright © 2003 KookaiTravel.com. All rights reserved.