มิงกะลาบาร์ เมี้ยนม่า
    โปรแกรม MM160 (MMR01DD9999) ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินแขวน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินแขวน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง - หงสาวดี - สิเรียม พัก 4ดาว
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดยสายการบินนกแอร์ (DD)
  กำหนดการเดินทาง ทัวร์พม่า
24-26, 25-27 มีนาคม 59 ราคา 9,999 บาท รวมทุกอย่าง พัก4ดาว
1-3, 2-4 เมษายน 59 ราคา 9,999 บาท รวมทุกอย่าง พัก4ดาว
6 - 8 เมษายน 59 ราคา 11,999 บาท รวมทุกอย่าง พัก4ดาว
8-10, 9-11 เมษายน 59 ราคา 12,999 บาท รวมทุกอย่าง พัก4ดาว

10 - 12 เมษายน 59 ราคา 13,999 บาท รวมทุกอย่าง พัก4ดาว
13-15, 14-16 เมษายน 59 ราคา 12,999 บาท รวมทุกอย่าง พัก4ดาว

15 - 17 เมษายน 59 ราคา 13,999 บาท รวมทุกอย่าง พัก4ดาว
16 - 18 เมษายน 59 ราคา 11,999 บาท รวมทุกอย่าง พัก4ดาว

22-24, 23-25 เมษายน 59 ราคา 9,999 บาท รวมทุกอย่าง พัก4ดาว
29 เม.ย.-1 พ.ค., 30 เม.ย.-2 พ.ค. 59 ราคา 12,999 บาท รวมทุกอย่าง พัก4ดาว
*** ทัวร์พม่า พิเศษสุด
- สักการะ 2 มหาบูชาสถาน
เจดีย์ชเวมอดอร์ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

- พัก โรงแรม 4 ดาว
- สุดคุ้ม กินชาบูชิบุฟเฟ่ต์
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์พม่า เพิ่มทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินแขวน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    โปรแกรม MM161 (MMR04DD12900) ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินแขวน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินแขวน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง - หงสาวดี - สิเรียม - พระธาตุอินแขวน พักเรือหรู หรือ 4ดาว
3 วัน 2 คืน เดินทางโดยสายการบินนกแอร์ (DD)
  กำหนดการเดินทาง ทัวร์พม่า
21-23 กุมภาพันธ์ 59 ราคา 15,900 บาท รวมทุกอย่าง พัก4ดาว
28- ก.พ.-1 มี.ค. 59 ราคา 13,900 บาท รวมทุกอย่าง พัก4ดาว

4-6, 5-7, 6-8(B1) มีนาคม 59 ราคา 13,900 บาท รวมทุกอย่าง พัก4ดาว
6-8(B2) มีนาคม 59 ราคา 12,900 บาท รวมทุกอย่าง พัก4ดาว
11- 13, 13-15(B1) มีนาคม 59 ราคา 13,900 บาท รวมทุกอย่าง พัก4ดาว
18-20, 19-21, 20-22, 26-28 มีนาคม 59 ราคา 13,900 บาท รวมทุกอย่าง พัก4ดาว

2-4, 6-8 เมษายน 59 ราคา 13,900 บาท รวมทุกอย่าง พัก4ดาว
8-10 เมษายน 59 ราคา 14,900 บาท รวมทุกอย่าง พัก4ดาว

9-11 เมษายน 59 ราคา 15,900 บาท รวมทุกอย่าง พัก4ดาว
22-24, 23-25 เมษายน 59 ราคา 13,900 บาท รวมทุกอย่าง พัก4ดาว

29 เม.ย.-1พ.ค. 59 ราคา 14,900 บาท รวมทุกอย่าง พัก4ดาว
30 เม.ย.-2 พ.ค. 59 ราคา 15,900 บาท รวมทุกอย่าง พัก4ดาว
*** ทัวร์พม่า พิเศษสุด
- สักการะ 3 มหาบูชาสถาน

เจดีย์ชเวมอดอร์ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุอินทร์แขวน
- พักโรงแรมเรือหรูหรา VINTAGE LUXURY HOTEL หรือ โรงแรม 4ดาว
- สุดคุ้ม กินชาบูชิบุฟเฟ่ต์
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์พม่า เพิ่มทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินแขวน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    โปรแกรม MM19 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินแขวน***เต็ม***
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินแขวน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอินแขวน พักโรงแรมเรือหรู
3 วัน 2 คืน เดินทางโดยสายการบินนกแอร์ (DD)
  กำหนดการเดินทาง ทัวร์พม่า
13 - 15 เมษายน 59 ราคา 15,900 บาท รวมทุกอย่าง พักเรือหรู
*** ทัวร์พม่า พิเศษสุด
- สักการะ 3 มหาบูชาสถาน

เจดีย์ชเวมอดอร์ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุอินทร์แขวน
- พักโรงแรมเรือหรูหรา VINTAGE LUXURY HOTEL
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์พม่า เพิ่มทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินแขวน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  โปรแกรม MM18 (MMR03PG13900)
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ - สกายน์ - อังวะ - มินกุง
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ - สกายน์ - อังวะ - มินกุง พัก 3ดาว
3วัน 2คืน เดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์(PG)
  กำหนดการเดินทาง ทัวร์พม่า
19-21กุมภาพันธ์ 59 ราคา 13,900 บาท รวมทุกอย่าง พัก3ดาว
4-6, 11-13, 18-20, 25-27 มีนาคม 59 ราคา 13,900 บาท รวมทุกอย่าง พัก3ดาว
1-3, 8-10, 13-15, 14-16, 15-17 เมษายน 59 ราคา 13,900 บาท รวมทุกอย่าง พัก4ดาว
22-24, 29 เม.ย.- 1 พ.ค. 59 ราคา 13,900 บาท รวมทุกอย่าง พัก4ดาว
*** ทัวร์พม่า พิเศษสุด
- สักการะ 1 มหาบูชาสถาน

พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
- สุดคุ้ม กินชาบูชิบุฟเฟ่ต์
- พักโรงแรม 3ดาว
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์พม่า เพิ่มทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ - สกายน์ - อังวะ - มินกุง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  โปรแกรม MM19 (MMR05FD21900)
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ - สกายน์ - อังวะ - มินกุง
ทัวร์พม่า พุกาม - มัณฑะเลย์ พัก 3ดาว
4วัน 3คืน เดินทางโดยสายการไทยแอร์เอเชีย (FD)
  กำหนดการเดินทาง ทัวร์พม่า
*** ทัวร์พม่า พิเศษสุด
- สักการะ 5 มหาบูชาสถาน
- สุดคุ้ม กินชาบูชิบุฟเฟ่ต์
- พักโรงแรม 3ดาว
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์พม่า เพิ่มทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ - สกายน์ - อังวะ - มินกุง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  โปรแกรม MM181 (MMR05PG22900)
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ - สกายน์ - อังวะ - มินกุง
ทัวร์พม่า พุกาม - มัณฑะเลย์ พัก 3ดาว
4วัน 3คืน เดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์(PG)
  กำหนดการเดินทาง ทัวร์พม่า
*** ทัวร์พม่า พิเศษสุด
- สักการะ 5 มหาบูชาสถาน
- สุดคุ้ม กินชาบูชิบุฟเฟ่ต์
- พักโรงแรม 3ดาว
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์พม่า เพิ่มทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ - สกายน์ - อังวะ - มินกุง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  โปรแกรม MM031 (MMR08FD27900)
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ - สกายน์ - อังวะ - มินกุง
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอินแขวน - พุกาม - มัณฑะเลย์
5วัน 4คืน เดินทางโดยสายการไทยแอร์เอเชีย (FD)
  กำหนดการเดินทาง ทัวร์พม่า
*** ทัวร์พม่า พิเศษสุด
- สักการะ 5 มหาบูชาสถาน
- สุดคุ้ม กินชาบูชิบุฟเฟ่ต์
- พักโรงแรม 4ดาว ที่ย่างกุ้ง
- พักโรงแรม 3ดาว มัณฑะเลย์
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์พม่า เพิ่มทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ - สกายน์ - อังวะ - มินกุง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  โปรแกรม MM182 (MMR05PG29900)
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ - สกายน์ - อังวะ - มินกุง
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุอินแขวน - พุกาม - มัณฑะเลย์
5วัน 4คืน เดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์(PG)
  กำหนดการเดินทาง ทัวร์พม่า
*** ทัวร์พม่า พิเศษสุด
- สักการะ 5 มหาบูชาสถาน
- สุดคุ้ม กินชาบูชิบุฟเฟ่ต์
- พักโรงแรม 4ดาว ที่ย่างกุ้ง
- พักโรงแรม 3ดาว มัณฑะเลย์
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์พม่า เพิ่มทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ - สกายน์ - อังวะ - มินกุง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    โปรแกรม MM01
แม่สาย - เชียงตุง - เมืองลา
5วัน 4คืน เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ
  รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง
--สัมผัส ลมหนาว ท่ามกลาง ธรรมชาติ และ ขุนเขาสลับซับซ้อน และ เยี่ยมชมชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งวัฒนธรรมประเพณี ของพี่น้องเผ่าไทย ทั้ง ไทยใหญ่ ไทยเขิน ไทยลื้อ อีกทั้งท่านจะได้ทานอาหารเลิศรส ทั้งภัตตาคารของไทยใหญ่ และ ภัตตาคารจีนยูนาน
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์พม่า เพิ่ม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  โปรแกรม MM03
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง - หงสาวดี - สิเรียม - พระธาตุอินแขวน - มัณฑะเลย์
6วัน 5คืน เดินทางโดยสายการไทยแอร์เอเชีย (FD)
  รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง
 
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์พม่า เพิ่ม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
กุ๊กไก่ แทรเวล
เลขที่ 3/323 หมู่ที่ 11 หมู่บ้าน บ้านแก้ววิลล่า2 ถ. ลาดพร้าว-วังหิน แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กทม. 10230
โทร 02 578 6281ถึง 3, 02 942 0516 แฟกซ์ 02 578 6054

Email : info@kookaitravel.com
Line Id : KOOKAITRAV
EL (ใช้ รับ ส่ง เอกสารเท่านั้น)

Copyright © 2003 KookaiTravel.com. All rights reserved.