มิงกะลาบาร์ เมี้ยนม่า
    โปรแกรม MM06 (SUPER SHOCK)
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง - หงสา - สิเรียม พักหรู 4ดาว
2 วัน 1 คืน เดินทางโดยสายการบินนกแอร์ (DD)
  กำหนดการเดินทาง ทัวร์พม่า
29-30 มิ.ย. 58 ราคา 9,999 บาท พัก 4ดาว
6-7, 13-14, 20-21, 27-28 ก.ค. 58 ราคา 9,999 บาท พัก 4ดาว
10-11, 17-18, 24-25, 31ส.ค.- 1ก.ย. 58 ราคา 9,999 บาท พัก 4ดาว
7-8, 14-15, 21-22, 28-29 ก.ย. 58 ราคา 9,999 บาท พัก 4ดาว
 
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์พม่า เพิ่มทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    โปรแกรม MM07 (MMR04DD12900) ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินแขวน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินแขวน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง - หงสา - สิเรียม - พระธาตุอินแขวน พัก 3ดาว+
3 วัน 2 คืน เดินทางโดยสายการบินนกแอร์ (DD)
  กำหนดการเดินทาง ทัวร์พม่า
28-30 มิ.ย. 58 ราคา 12,900 บาท พัก 3ดาว+
4-6, 5-7, 11-13, 12-14,18-20, 19-21, 25-27, 26-28 ก.ค. 58
    ราคา 12,900 บาท พัก 3ดาว+
30 ก.ค.- 1ส.ค. 58 ราคา 15,900 บาท พัก 3ดาว+
1-3, 8-10 ส.ค. 58 ราคา 14,900 บาท พัก 3ดาว+
12-14 ส.ค. 58 ราคา 13,900 บาท พัก 3ดาว+
15-17, 16-18, 22-24, 23-25, 29-31, 30 ส.ค.- 1 ก.ย. 58
    ราคา 12,900 บาท พัก 3ดาว+

5-7, 6-8, 12-14, 13-15, 19-21, 20-22, 26-28 ก.ย. 58
    27-29 58 ก.ย. ราคา 12,900 บาท พัก 3ดาว
+
 
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์พม่า เพิ่มทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินแขวน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    โปรแกรม MM08 (MMR04DD13900) ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินแขวน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินแขวน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง - หงสาวดี - สิเรียม - พระธาตุอินแขวน พักหรู 4ดาว
3 วัน 2 คืน เดินทางโดยสายการ
บินนกแอร์ (DD)
  กำหนดการเดินทาง ทัวร์พม่า
28-30 มิ,ย, 58 ราคา 13,900 บาท พัก 4ดาว
4-6, 5-7, 11-13, 12-14,18-20, 19-21, 25-27, 26-28 ก.ค. 58
    ราคา 13,900 บาท พัก 4ดาว
30 ก.ค.- 1ส.ค. 58 ราคา 16,900 บาท พัก 4ดาว
1-3, 8-10 ส.ค. 58 ราคา 15,900 บาท พัก 4ดาว
12-14 ส.ค. 58 ราคา 14,900 บาท พัก 4ดาว
15-17, 16-18, 22-24, 23-25, 29-31, 30 ส.ค.- 1 ก.ย. 58
    ราคา 13,900 บาท พัก 4ดาว

5-7, 6-8, 12-14, 13-15, 19-21, 20-22, 26-28 ก.ย. 58
    ราคา 13,900 บาท พัก 4ดาว
 
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์พม่า เพิ่มทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินแขวน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    โปรแกรม MM09 (MMR04DDLUXURY) ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินแขวน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินแขวน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง - หงสาวดี - สิเรียม - พระธาตุอินแขวน พักหรู 5ดาว
3 วัน 2 คืน เดินทางโดยสายการ
บินนกแอร์ (DD)
  กำหนดการเดินทาง ทัวร์พม่า
26-28 มิ.ย. 58 ราคา 14,900 บาท พัก 5ดาว
3-5, 10-12, 17-19, 24-26 ก.ค. 58 ราคา 14,900 บาท พัก 5ดาว
31 ก.ค.- 2 ส.ค. 58 ราคา 17,900 บาท พัก 5ดาว
1-3 ส.ค. 58 ราคา 16,900 บาท พัก 5ดาว
7-9 ส.ค. 58 ราคา 15,900 บาท พัก 5ดาว
14-16, 21-23, 28-30 ส.ค. 58 ราคา 14,900 บาท พัก 5ดาว

4-6, 11-13, 18-20, 25-27 ก.ย. 58 ราคา 14,900 บาท พัก 5ดาว
*** ทัวร์พม่า พิเศษสุด พักโรงแรมเรือหรูหราระดับ 5 ดาว
VINTAGE LUXURY HOTEL สุดคุ้ม กินชาบูชิบุฟเฟ่ต์
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์พม่า เพิ่มทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินแขวน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    โปรแกรม MM10 (MMR048M13900)
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินแขวน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง - หงสา - พระธาตุอินแขวน พัก 3ดาว+
3 วัน 2 คืน เดินทางโดยสายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์(8M)
  กำหนดการเดินทาง ทัวร์พม่า
27-29 มิ.ย. 58 ราคา 13,900 บาท พัก 3ดาว+
3-5, 10-12, 17-19, 24-26 ก.ค. 58 ราคา 13,900 บาท พัก 3ดาว+
31 ก,ค.- 2 ส.ค. 58 ราคา 14,900 บาท พัก 3ดาว+
8-10, 14-16, 15-17, 22-24, ส.ค. 58 ราคา 13,900 บาท พัก 3ดาว+
28-30, 29-31 ส.ค. 58 ราคา 13,900 บาท พัก 3ดาว+

5-7, 11-13, 12-14, 25-27, 26-28 ก.ย. 58 ราคา 13,900 บาท พัก 3ดาว+
 
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์พม่า เพิ่มทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินแขวน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    โปรแกรม MM11 (MMR048M14900)
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินแขวน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง - หงสา - พระธาตุอินแขวน พักหรู 4ดาว
3 วัน 2 คืน เดินทางโดยสายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์(8M)
  กำหนดการเดินทาง ทัวร์พม่า
27-29 มิ.ย. 58 ราคา 14,900 บาท พัก 4ดาว
3-5, 10-12, 17-19, 24-26 ก.ค. 58 ราคา 14,900 บาท พัก 4ดาว
31 ก,ค - 02 ส.ค. 58 ราคา 15,900 บาท พัก 4ดาว
8-10, 14-16, 15-17, 22-24, ส.ค. 58 ราคา 14,900 บาท พัก 4ดาว
28-30, 29-31 ส.ค. 58 ราคา 14,900 บาท พัก 4ดาว

5-7, 11-13, 12-14, 25-27, 26-28 ก.ย. 58 ราคา 14,900 บาท พัก 4ดาว
 
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์พม่า เพิ่มทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินแขวน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    โปรแกรม MM12 (MMR028MMAY-SEP 15)
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินแขวน
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง - หงสา - สิเรียม - พระธาตุอินแขวน พัก 3ดาว+
4 วัน 3 คืน เดินทางโดยสายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์(8M)
  กำหนดการเดินทาง ทัวร์พม่า
27-30 มิ.ย. 58 ราคา 17,900 บาท พัก 3ดาว+
4-7, 11-14, 18-21, 25-28 ก.ค. 58 ราคา 17,900 บาท พัก 3ดาว+
30 ก.ค. - 02 ส.ค. 58 ราคา 18,900 บาท พัก 3ดาว+
6-9, 15-18, 20-23, 29 ส.ค. - 01 ก.ย. 58 ราคา 17,900 บาท พัก 3ดาว+
3-6, 12-15, 17-20, 26-29 ก.ย. 58 ราคา 17,900 บาท พัก 3ดาว+
 
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์พม่า เพิ่มทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินแขวน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    โปรแกรม MM01
แม่สาย - เชียงตุง - เมืองลา
5วัน 4คืน เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ
  รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง
--สัมผัส ลมหนาว ท่ามกลาง ธรรมชาติ และ ขุนเขาสลับซับซ้อน และ เยี่ยมชมชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งวัฒนธรรมประเพณี ของพี่น้องเผ่าไทย ทั้ง ไทยใหญ่ ไทยเขิน ไทยลื้อ อีกทั้งท่านจะได้ทานอาหารเลิศรส ทั้งภัตตาคารของไทยใหญ่ และ ภัตตาคารจีนยูนาน
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์พม่า เพิ่ม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  โปรแกรม MM03
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง - หงสาวดี - สิเรียม - พระธาตุอินแขวน - มัณฑะเลย์
6วัน 5คืน เดินทางโดยสายการไทยแอร์เอเชีย (FD)
  รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง
 
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์พม่า เพิ่ม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
กุ๊กไก่ แทรเวล
เลขที่ 3/323 หมู่ที่ 11 หมู่บ้าน บ้านแก้ววิลล่า2 ถ. ลาดพร้าว-วังหิน แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กทม. 10230
โทร 02 578 6281ถึง 3, 02 942 0516 แฟกซ์ 02 578 6054

Email : info@kookaitravel.com
Line Id : KOOKAITRAV
EL (ใช้ รับ ส่ง เอกสารเท่านั้น)

Copyright © 2003 KookaiTravel.com. All rights reserved.