โปรแกรมทัวร์ประเทศต่างๆ :  จีน  ลาว  เวียดนาม  พม่า  กัมพูชา


รูปและข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยว เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงบิงห์

โปรแกรม เวียดนามเหนือ ครบสูตร ฮานอย-ฮาลอง-ซาปา-นิงบิงห์ (ฮาลองบก)
5 วัน 4 คืน บิน Thai Air Asia (FD)

หน้าที่    1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l ขณะนี้ท่านอยู่ หน้าที่ 1

ประเทศเวียดนาม เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ฮาลองเบย ฮาลองเบย์ ซาปา นิงบิงห์
เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ฮาลองเบย ฮาลองเบย์ ซาปา นิงบิงห์ ฮาลองบก
กุ๊กไก่ แทรเวล กำลังพาคณะทัวร์ทุกท่าน เหินฟ้าจากสนามบินสุวรรณ์ภูมิ ประเทศไทย ไปที่ ประเทศ เวียดนาม กรุงฮานอย
 
ประเทศเวียดนาม เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ฮาลองเบย ฮาลองเบย์ ซาปา นิงบิงห์
เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ฮาลองเบย ฮาลองเบย์ ซาปา นิงบิงห์ ฮาลองบก
บรรยากาศยามเย็นเมื่อแสงอาทิตย์สาดส่องกระทบขอบฟ้า
กุ๊กไก่ แทรเวล ใช้บริการของสายการบินไทยแอร์เอเชีย เพื่อเดินทางไปยัง เวียดนาม เวียดนามเหนือ กรุง ฮานอย
 
ประเทศเวียดนาม เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ฮาลองเบย ฮาลองเบย์ ซาปา นิงบิงห์
เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ฮาลองเบย ฮาลองเบย์ ซาปา นิงบิงห์ ฮาลองบก
เครื่องของไทยแอร์เอเชียล่อนลงจอด ณ. ท่าอากาศยานนอยไบ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ในยามค่ำ จะเห็นแสงไฟสาดส่องจากตัวอาคาร
ถึงแล้ว เวียดนาม เวียดนามเหนือ สนามบินนอยไบ ที่กรุงฮานอย
 
ประเทศเวียดนาม เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ฮาลองเบย ฮาลองเบย์ ซาปา นิงบิงห์
เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ฮาลองเบย ฮาลองเบย์ ซาปา นิงบิงห์ ฮาลองบก
เวียดนาม เวียดนามเหนือ ฮานอย
กุ๊กไก่ แทรเวล พาคณะทัวร์สู่สนามบินนานาชาตินอยไบแล้วก็ต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ณ. จุดนี้ให้เรียบร้อยตามระเบียบการเข้าสู่ประเทศที่ 2 ที่กรุงฮานอย
 
ประเทศเวียดนาม เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ฮาลองเบย ฮาลองเบย์ ซาปา นิงบิงห์
เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ฮาลองเบย ฮาลองเบย์ ซาปา นิงบิงห์ ฮาลองบก
เวียดนาม เวียดนามเหนือ ฮานอย
ภายในห้องพักของโรงแรม cong doan hotel ที่ใช้แสงไฟในห้องค่อนข้างจะสบายตา
 
ประเทศเวียดนาม เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ฮาลองเบย ฮาลองเบย์ ซาปา นิงบิงห์
เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ฮาลองเบย ฮาลองเบย์ ซาปา นิงบิงห์ ฮาลองบก
เวียดนาม เวียดนามเหนือ ฮานอย
ห้องอาหารที่กว้างขวางรองรับคนนับร้อย ของโรงแรม cong doan hotel กรุงฮานอย
 
ประเทศเวียดนาม เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ฮาลองเบย ฮาลองเบย์ ซาปา นิงบิงห
เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ฮาลองเบย ฮาลองเบย์ ซาปา นิงบิงห์ ฮาลองบก
เวียดนาม เวียดนามเหนือ ฮานอย
บรรยากาศภายนอกของโรงแรม cong doan hotel ที่กรุงฮานอย
 
ประเทศเวียดนาม เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ฮาลองเบย ฮาลองเบย์ ซาปา นิงบิงห์
เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ฮาลองเบย ฮาลองเบย์ ซาปา นิงบิงห์ ฮาลองบก
เวียดนาม เวียดนามเหนือ ฮานอย
เมื่อคณะทัวร์รับประทานอาหารเช้ากันอย่างอิ่มหนำสำราญแล้วก็มุ่งหน้าตรงไปเยี่ยมลุงโฮ กันที่สุสานโฮจิมินห์ ที่มีบริเวณกว้างขวางนักเชียว
 
ประเทศเวียดนาม เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ฮาลองเบย ฮาลองเบย์ ซาปา นิงบิงห์
เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ฮาลองเบย ฮาลองเบย์ ซาปา นิงบิงห์ ฮาลองบก
เวียดนาม เวียดนามเหนือ ฮานอย
สุสานของโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh’ s Mausoleum) ตั้งอยู่บนถนนเดียนเบียนฟู (Dien Bien Phu) บริเวณจัตุรัสบาสดิงห์ (Ba Dinh) สุสานแห่งนี้ได้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2516
 
ประเทศเวียดนาม เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ฮาลองเบย ฮาลองเบย์ ซาปา นิงบิงห์
เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ฮาลองเบย ฮาลองเบย์ ซาปา นิงบิงห์ ฮาลองบก
เวียดนาม เวียดนามเหนือ ฮานอย
ถนนเดียนเบียนฟู (Dien Bien Phu) บริเวณจัตุรัสบาสดิงห์ (Ba Dinh) นี่เป็นขบวนพาเหรดที่มักจะพบเห็นอยู่บ่อยครั้งที่สุสานแห่งนี้
 

หน้าที่    1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l ขณะนี้ท่านอยู่ หน้าที่ 1

 
กุ๊กไก่ แทรเวล
เลขที่ 3/323 หมู่ที่ 11 หมู่บ้าน บ้านแก้ววิลล่า2 ถ. ลาดพร้าว-วังหิน แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กทม. 10230
โทร 02 578 6281ถึง 3, 02 942 0516 หรือ 080 773 8663 แฟกซ์ 02 578 6054
Email : info@kookaitravel.com

Copyright © 2003 KookaiTravel.com. All rights reserved.