หนี่ฮ่าว ประเทศจีน
สิบสองปันนา
  โปรแกรม CHA01
กทม.-เชียงของ-ห้วยทราย-หลวงน้ำทา-เมืองหล้า-เชียงรุ้ง(สิบสองปันนา)
6 วัน 5 คืน เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น
 
02 - 07 พฤษภาคม 57 ราคา
8,900
รวมทุกอย่าง
08 - 13 พฤษภาคม 57 ราคา
8,900
รวมทุกอย่าง
10 - 15 กรกฎาคม 57 ราคา
8,900
รวมทุกอย่าง
08 - 13 สิงหาคม 57 ราคา
8,900
รวมทุกอย่าง
22 - 27 ตุลาคม 57 ราคา
8,900
รวมทุกอย่าง
04 - 09 ธันวาคม 57 ราคา
8,900
รวมทุกอย่าง
30 ธ.ค. - 04 ม.ค. 58 ราคา
9,900
รวมทุกอย่าง
31 ธ.ค. - 05 ม.ค. 58 ราคา
9,900
รวมทุกอย่าง
อ่านรายละเอียดโปรแกรม เพิ่ม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    โปรแกรม CHA02
กทม.-เชียงของ-ห้วยทราย-หลวงน้ำทา-เมืองหล้า-เชียงรุ้ง(สิบสองปันนา)
6 วัน 5 คืน เดินทางโดย รถโค้ชปรัปอากาศ 2 ชั้น ไป รถ กลับ เรือ
  รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง
นอน โรงแรม ที่จึน 3 คืน
แถมหมวกกุ๊กไก่ คลิกที่นี่เพื่อดูรูปหมวก
 
อ่านรายละเอียดโปรแกรม เพิ่ม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    โปรแกรม CHA03
กทม.-เชียงของ-ห้วยทราย-หลวงน้ำทา-เมืองหล้า-เชียงรุ้ง(สิบสองปันนา)
4 วัน 3 คืน เดินทางโดย เครื่อง + รถ + เรือ
  ออกเดินทางจาก กทม. - เชียงราย (โดยเครื่องบิน)
รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง
แถมหมวกกุ๊กไก่ คลิกที่นี่เพื่อดูรูปหมวก
-
อ่านรายละเอียดโปรแกรม เพิ่ม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    โปรแกรม CHA04
กทม.-หนองคาย-หลวงพระบาง-บ่อเต็น-เมืองหล้า-เชียงรุ้ง(สิบสองปันนา)
7วัน 6คืน เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ
  รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง
แถมหมวกกุ๊กไก่ คลิกที่นี่เพื่อดูรูปหมวก
อ่านรายละเอียดโปรแกรม เพิ่ม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
จางเจียเจี้ย
  โปรแกรม CHA11

กวางเจา-มรดกโลกจางเจียเจี้ย-ภูผาอวตาร 6 วัน 5 คืน พักโรงแรม 4ดาว
โดยสายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ (UL)

รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง
แถมกระเป๋าเดินทาง คลิกดูกระเป๋าเดินทาง
แถมหมวกกุ๊กไก่ คลิกที่นี่เพื่อดูรูปหมวก
อ่านรายละเอียดโปรแกรม เพิ่ม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ปักกิ่ง
  โปรแกรม CHA07

ปักกิ่ง – กำแพงเมืองจีน 5วัน 4คืน พักโรงแรม 4ดาว
โดยสายการบิน Thai Airways(TG)

รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง
แถมกระเป๋าเดินทาง คลิกดูกระเป๋าเดินทาง
แถมหมวกกุ๊กไก่ คลิกที่นี่เพื่อดูรูปหมวก
อ่านรายละเอียดโปรแกรม เพิ่ม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  โปรแกรม CHA073

ปักกิ่ง – กำแพงเมืองจีน 4วัน 3คืน พักโรงแรม 4ดาว
โดยสายการบินศรีลังกาแอร์ไลน์(UL)

รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง

แถมกระเป๋าเดินทาง คลิกดูกระเป๋าเดินทาง
แถมหมวกกุ๊กไกคลิกที่นี่เพื่อดูรูปหมวก
 
อ่านรายละเอียดโปรแกรม เพิ่ม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  โปรแกรม CHA072

ปักกิ่ง – กำแพงเมืองจีน 5วัน 4คืน พักโรงแรม 4ดาว
โดยสายการบินศรีลังกาแอร์ไลน์(UL)

รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง
แถมกระเป๋าเดินทาง คลิกดูกระเป๋าเดินทาง
แถมหมวกกุ๊กไกคลิกที่นี่เพื่อดูรูปหมวก
 
อ่านรายละเอียดโปรแกรม เพิ่ม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  โปรแกรม CHA071

ปักกิ่ง – กำแพงเมืองจีน ครบสูตร 6วัน 5คืน พักโรงแรม 4ดาว
บินตรงโดยสายการบินศรีลังกัน แอร์ไลน์ (UL)

รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง

แถมกระเป๋าเดินทาง คลิกดูกระเป๋าเดินทาง
แถมหมวกกุ๊กไก่ คลิกที่นี่เพื่อดูรูปหมวก
อ่านรายละเอียดโปรแกรม เพิ่ม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    โปรแกรม CHA08
ปักกิ่ง – กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน พักโรงแรม 5ดาว นั่งกระเช้าขึ้นกำแพงเมืองจีน
โดยสายการบินแอร์ไชน่า (CA)
รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง
 
อ่านรายละเอียดโปรแกรม เพิ่ม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
มาเก๊า ฮ่องกง เซิ้นเจิ้น
    โปรแกรม CHA06

มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ เซิ้นเจิ้น
4 วัน 3คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)

รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง
แถมหมวกกุ๊กไก่ คลิกที่นี่เพื่อดูรูปหมวก
แถมกระเป๋าเดินทาง คลิกดูกระเป๋าเดินทาง
 
อ่านรายละเอียดโปรแกรม เพิ่ม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
คุนหมิง
    โปรแกรม CHA10
คุนหมิง - สิบสองปันา 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไชน่าอีสเทริน แอร์ไลน์ (MU)
กลับเมืองไทยบนเส้นทาง คุนหมิง - R3A - กรุงเทพ
บิน เชียงราย - กรุงเทพ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย (FD)
รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง
แถมหมวกกุ๊กไก่ คลิกที่นี่เพื่อดูรูปหมวก
แถมกระเป๋าเดินทาง คลิกดูรูปกระเป๋าเดินทาง
คุนหมิง
สิบสองปันนา
เส้นทาง R3a นับเป็นเส้นทางที่มีความสำคัญ ทางเศรษฐกิจในอนาคตอีกเส้นทางหนึ่ง ที่เชื่อมระหว่างไทย-จีน โดยผ่านประเทศลาว ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
และ ชมวิถีชีวิต ของชาวเขาหมู่บ้านต่างๆ เช่น เผ่าแลนแตน หลังจากเข้าสู่ประเทศจีนแล้ว ท่านจะได้สัมผัสดินแดนเก่าแก่ของพี่น้องเผ่าไทยลื้อ ที่สิบสองปันนาที่มีขนบธรรมเนียม
วัฒนะธรรม และ ภาษา คล้ายไทย
อ่านรายละเอียดโปรแกรม เพิ่ม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
เซี่ยงไฮ้
    โปรแกรม CHA05
 เซี่ยงไฮ้ - หางโจว
4 วัน 3 คืน เดินทางโดยเครื่องบิน
รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง
แถมกระเป๋าเดินทาง คลิกดูกระเป๋าเดินทาง
แถมหมวกกุ๊กไก่ คลิกที่นี่เพื่อดูรูปหมวก
   
อ่านรายละเอียดโปรแกรม เพิ่ม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
กุ้ยหลิน
    โปรแกรม CHA09
ฮานอย-ฮาลอง-หนานหนิง -กุ้ยหลิน (เวียดนามเหนือ - จีน)
เที่ยว 2 ประเทศ 7 วัน 6 คืน ไป+กลับ โดย Thai Air Asia (FD)
รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง
แถมหมวกกุ๊กไก่ คลิกที่นี่เพื่อดูรูปหมวก
ฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม ชมการแสดงและเพลงพื้นเมืองที่ไพเราะยิ่ง
ช้อปปิ้งจุใจ บนถนนสามสิบหกสายกับหลากหลายสินค้า
ฮาลอง ล่องเรือชมอ่าวที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก
กุ้ยหลิน ถือเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเป็นสถานที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีน คนจีนยกให้เป็นดัง "เมืองสวรรค์บนพิภพ"หรือ"ซื่อไหว้เถาหยวน" มีคำกล่าวว่าจิตรกรใดที่ยังไม่เคยมาเมืองกุ้ยหลิน จะไม่สามารถวาดรูปขุนเขาให้สวยงามได้เลย
อ่านรายละเอียดโปรแกรม เพิ่ม
 
กุ๊กไก่ แทรเวล
เลขที่ 3/323 หมู่ที่ 11 หมู่บ้าน บ้านแก้ววิลล่า2 ถ. ลาดพร้าว-วังหิน แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กทม. 10230
โทร 02 578 6281ถึง 3, 02 942 0516 แฟกซ์ 02 578 6054

Email : info@kookaitravel.com
Line Id : KOOKAITRAVEL (ใช้ รับ ส่ง เอกสารเท่านั้น)

Copyright © 2003 KookaiTravel.com. All rights reserved.