ซัวซะไดย์ กัมพูชา
  โปรแกรม CAM01
ทัวร์ นครวัด - นครธม เสียมเรียบ - โตนเลสาบ
นครวัด - นครธม - บันทายศรี - โตนเลสาบ
3 วัน 2 คืน เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น
  กำหนดการเดินทาง ทัวร์ นครวัด - นครธม เสียมเรียบ - โตนเลสาบ
ทัวร์ นครวัด - นครธม เสียมเรียบ - โตนเลสาบ
01 - 03 กรกฎาคม 59 ราคา 5,200 บาท รวมทุกอย่าง
ทัวร์ นครวัด - นครธม เสียมเรียบ - โตนเลสาบ 16 - 18 กรกฎาคม 59 ราคา 5,200 บาท รวมทุกอย่าง
ทัวร์ นครวัด - นครธม เสียมเรียบ - โตนเลสาบ
17 - 19 กรกฎาคม 59 ราคา 5,200 บาท รวมทุกอย่าง
ทัวร์ นครวัด - นครธม เสียมเรียบ - โตนเลสาบ 12 - 14 สิงหาคม 59 ราคา 5,200 บาท รวมทุกอย่าง
ทัวร์ นครวัด - นครธม เสียมเรียบ - โตนเลสาบ
22 - 24 ตุลาคม 59 ราคา 5,200 บาท รวมทุกอย่าง
ทัวร์ นครวัด - นครธม เสียมเรียบ - โตนเลสาบ 03 - 05 ธันวาคม 59 ราคา 5,200 บาท รวมทุกอย่าง
ทัวร์ นครวัด - นครธม เสียมเรียบ - โตนเลสาบ 10 - 12 ธันวาคม 59
ราคา 5,200 บาท รวมทุกอย่าง
ทัวร์ นครวัด - นครธม เสียมเรียบ - โตนเลสาบ 31 ธ.ค. - 02 มกราคม 60 ราคา 5,200 บาท รวมทุกอย่าง
ข้ามด่านแบบ VIP ทั้งด่านไทย และ เขมร
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว Smiling Hotel (คลิกที่ชื่อโรงแรม)
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์นครวัด เพิ่มทัวร์ นครวัด - นครธม เสียมเรียบ - โตนเลสาบ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  โปรแกรม CAM04
ทัวร์ นครวัด - นครธม เสียมเรียบ - พนมเปญ
เสียมเรียบ - นครวัด - นครธม - พนมเปญ
3 วัน 2 คืน เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น พัก 4 ดาว
  กำหนดการเดินทาง ทัวร์ นครวัด - นครธม เสียมเรียบ - พนมเปญ
ทัวร์ นครวัด - นครธม เสียมเรียบ - โตนเลสาบ 01 - 03 กรกฎาคม 59 ราคา 7,900 บาท รวมทุกอย่าง
ทัวร์ นครวัด - นครธม เสียมเรียบ - โตนเลสาบ 16 - 18 กรกฎาคม 59 ราคา 7,900 บาท รวมทุกอย่าง
ทัวร์ นครวัด - นครธม เสียมเรียบ - โตนเลสาบ 17 - 19 กรกฎาคม 59
ราคา 7,900 บาท รวมทุกอย่าง
ทัวร์ นครวัด - นครธม เสียมเรียบ - โตนเลสาบ 12 - 14 สิงหาคม 59 ราคา 7,900 บาท รวมทุกอย่าง
ทัวร์ นครวัด - นครธม เสียมเรียบ - โตนเลสาบ
22 - 24 ตุลาคม 59 ราคา 7,900 บาท รวมทุกอย่าง
ทัวร์ นครวัด - นครธม เสียมเรียบ - โตนเลสาบ 03 - 05 ธันวาคม 59 ราคา 7,900 บาท รวมทุกอย่าง
ทัวร์ นครวัด - นครธม เสียมเรียบ - โตนเลสาบ 10 - 12 ธันวาคม 59
ราคา 7,900 บาท รวมทุกอย่าง
ทัวร์ นครวัด - นครธม เสียมเรียบ - โตนเลสาบ 31 ธ.ค. - 02 มกราคม 60 ราคา 7,900 บาท รวมทุกอย่าง
ข้ามด่านแบบ VIP ทั้งด่านไทย และ เขมร
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์นครวัด เพิ่มทัวร์ นครวัด - นครธม เสียมเรียบ - พนมเปญ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  โปรแกรม CAM05
ทัวร์ นครวัด - นครธม เสียมเรียบ - พนมเปญ - สีหนุวิลล์
เสียมเรียบ - นครวัด - นครธม - พนมเปญ - สีหนุวิลล์
4 วัน 3 คืน เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น พัก 4 ดาว
  กำหนดการเดินทาง ทัวร์ นครวัด - นครธม เสียมเรียบ - พนมเปญ - สีหนุวิลล์
ทัวร์ นครวัด - นครธม เสียมเรียบ - พนมเปญ - สีหนุวิลล์
รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง
ข้ามด่านแบบ VIP ทั้งด่านไทย และ เขมร
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์นครวัด เพิ่มทัวร์ นครวัด - นครธม เสียมเรียบ - พนมเปญ - สีหนุวิลล์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
โปรแกรม CAM02
ทัวร์ นครวัด - นครธม เสียมเรียบ - โตนเลสาบ - พระราชวังเขมรินทร์ - พนมเปญ
นครวัด-นครธม-บันทายศรี-โตนเลสาบ -พระราชวังเขมรินทร์-พนมเปญ
4วัน 3คืน เดินทางโดย รถ + เรือเฟอรี่
  กำหนดการเดินทาง ทัวร์ นครวัด - นครธม เสียมเรียบ - โตนเลสาบ
ทัวร์ นครวัด - นครธม เสียมเรียบ - โตนเลสาบ - พระราชวังเขมรินทร์ - พนมเปญ รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว Smiling Hotelท่านสามารถดูโรงแรมได้โดย นำเมาส์ไปชี้และคลิกที่ชื่อโรงแรม
อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์นครวัด เพิ่มทัวร์ นครวัด - นครธม เสียมเรียบ - โตนเลสาบ - พระราชวังเขมรินทร์ - พนมเปญ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
โปรแกรม CAM03
ทัวร์ นครวัด - นครธม - บันทายศรี เสียมเรียบ - โตนเลสาบ - ลาวใต้ - ปราสาทวัดพู - หลี่ผี - คอนพะเพ็ง ทัวร์ลาวใต้
มหัศจรรย์ 2 ประเทศ เขมร - ลาวใต้
นครวัด-นครธม-บันทายศรี-โตนเลสาบ-ปราสาทวัดพู-หลี่ผี-คอนพะเพ็ง
6วัน 5คืน เดินทางโดยรถ
  กำหนดการเดินทาง ทัวร์ นครวัด - นครธม เสียมเรียบ - โตนเลสาบ
ทัวร์ นครวัด - นครธม - บันทายศรี เสียมเรียบ - โตนเลสาบ - ลาวใต้ - ปราสาทวัดพู - หลี่ผี - คอนพะเพ็ง ทัวร์ลาวใต้
รบกวนโทรสอบถามการเดินทาง
ข้ามด่านแบบ VIP
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว Smiling Hotel (คลิกที่ชื่อโรงแรม)


--
นครวัด หรือ อังกอร์วัด (Angkor Wat) หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งตั้งอยู่ที่เสียบเรียบ หรือ เสียมราบ ทางบริษัทมีความยินดีนำท่านเดินทางสู่นครวัด ด้วยความสะดวกสบายด้วยรถปรับอากาศและ บริการอาหารที่เลิศรส ทั้งอาหารไทยและบุฟเฟต์แบบอินเตอร์เนชั่นแนล ให้ท่านได้เลือกทานอย่างจุใจ พักโรงแรมใหม่ ระดับ 4 ดาว สะอาด มีสระว่ายน้ำ เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก และบริการด้วยมัคคุเทศก์พูดภาษาไทย ที่มีความรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับกัมพูชา ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งซื้อสินค้าที่เสียมเรียบ

- ปราสาทวัดพู ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งที่ 2 ของประเทศลาว ที่มีความเก่าแก่กว่า 1,600 ปี สร้างขึ้นด้วยหินศิลาแลง เชื่อกันว่ามีประวัติความเป็นมาย้อนหลังไปถึงก่อนสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 1

อ่านรายละเอียดโปรแกรม ทัวร์นครวัด เพิ่มทัวร์ นครวัด - นครธม - บันทายศรี เสียมเรียบ - โตนเลสาบ - ลาวใต้ - ปราสาทวัดพู - หลี่ผี - คอนพะเพ็ง ทัวร์ลาวใต้
 
กุ๊กไก่ แทรเวล
เลขที่ 3/323 หมู่ที่ 11 หมู่บ้าน บ้านแก้ววิลล่า2 ถ. ลาดพร้าว-วังหิน แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กทม. 10230
โทร 02 578 6281ถึง 3, 02 942 0516 แฟกซ์ 02 578 6054

Email : info@kookaitravel.com
Line Id : KOOKAITRAVEL (ใช้ รับ ส่ง เอกสารเท่านั้น)

Copyright © 2003 KookaiTravel.com. All rights reserved.